NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gasrecipiënten

De minister bevoegd voor welzijn op het werk heeft voor de controles van gasrecipiënten de onderstaande externe diensten voor technische controles op de werkplaats erkend.

Deze controles hebben betrekking op de periodieke controles van de volgende recipiënten:

 1. de verplaatsbare recipiënten voor samengeperst, vloeibaar gemaakt of opgelost gas die bedoeld zijn in artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 (BS 14 maart 2002) betreffende vervoerbare drukapparatuur (bijvoorbeeld gasflessen voor ademhalingstoestellen), vervangen door het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur;
 2. de houders bedoeld in het koninklijk besluit van 21 oktober 1968 betreffende de opslagplaatsen voor vloeibaar gemaakt handelspropaan, handelsbutaan of mengsels daarvan in vaste ongekoelde houders.

De controle-instellingen bevoegd voor de controles van recipiënten, bedoeld in artikel 3, § 1 van het koninklijk besluit van 14 maart 2002 (dit zijn de gasrecipiënten die vallen onder de ADR/RID reglementering), worden aangeduid door de Minister bevoegd voor de verkeersveiligheid. De lijst van de bevoegde instellingen vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en Infrastructuur, www.mobilit.belgium.be, in punt 3 van het vademecum.

 • ACEG vzw

  • Romeinsesteenweg 524 bus 28b, 1853 Strombeek-Bever
  • 02/880 88 90
  • 0477/83 67 63
  • info@aceg.be
  • http://www.aceg.be
  • Ministerieel besluit: 11 oktober 2017
   Belgisch Staatsblad: 16 oktober 2017

   Erkenning geldig voor 3 jaar 

 • ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE RECIPIENTS A GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS "APRAGAZ" v.z.w.

  • Vilvoordsesteenweg 156, 1120 BRUSSEL
  • 02.264.03.60 - 02.268.89.58
  • info@apragaz.com
 • ONAFHANKELIJK CONTROLE BUREEL (OCB) v.z.w.

  • Koningin Astridlaan 60, 2550 KONTICH
  • 03/451.37.00 - 03/451.37.10
  • info@ocb.be
 • SGS Statutory Service Belgium v.z.w.

 • TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN (BTV) v.z.w.

 • VERENIGING BUREAU VERITAS vzw.

 • VINCOTTE vzwFederale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens