NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Administratieve interpretaties van de bevoegdheid van de paritaire comités

Hieronder vindt u niet-bindende administratieve interpretaties van de reglementering over de bevoegde paritaire comités.
Deze interpretaties omvatten een beschrijving van een activiteit, de bevoegde en niet-bevoegde paritaire comités voor deze activiteit en de motivering van deze bevoegdheid.

De interpretaties, in pdf-formaat , kunnen geraadpleegd worden via een alfabetische trefwoordenlijst van activiteiten.

Zij kunnen ook geraagpleegd worden via een zoekscherm waarmee op een woord uit de tekst, op trefwoorden, op paritaire comités, op creatiedatum en op datum van laatste wijziging gezocht kan worden.

Opgelet! 

Deze fiches zijn onderhevig aan evoluties ingevolge nieuwe elementen of wettelijke wijzigingen. Bovendien zijn dit slechts algemene interpretaties over activiteiten, die als basis kunnen dienen voor de bepaling van een paritair comité, maar zij vervangen geen onderzoek over de reële activiteit van een werkgever en de bepaling van de bevoegde paritaire comités voor deze werkgever.

 


NIEUWIGHEDEN

U vindt hierna de administratieve interpretaties die recent werden toegevoegd, gewijzigd of ingetrokken, met de datum van creatie/wijziging/intrekking.
U kan deze fiches raadplegen via onderstaande alfabetische lijst of via het zoekscherm.  De ingetrokken fiches worden vervangen door een document dat de redenen van intrekking vermeldt.

Gewijzigde fiche op 05/02/2018: "Kredietinstellingen, zelfstandige agenten en makelaars"
Gewijzigde fiche op 05/02/2018: "Ambassade", vanaf 15/02/2018 geldig

 
 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens