NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Volledig overzicht van alle beschikbare indicatoren

Lange reeks

LTA08 - Activiteitsgraad (XLS, 41 Ko)
LTB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 41 Ko)
LTB08 - Werkzaamheidsgraad van 55-64 jaar (XLS, 40 Ko)
LTC01 - Werkloosheidsgraad (XLS, 39 Ko)
LTE10 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
LTF03 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft (XLS, 40 Ko)
LTF06 - Vroegtijdig schoolverlaters (XLS, 40 Ko)
LTG17 - Gemiddeld bruto-maandloon volgens geslacht (XLS, 34 Ko)
LTQ01 - NEET graad (XLS, 38 Ko) 

 Actieve bevolking

INA01 - Bevolking (XLS, 32 Ko)
INA02 - Bevolking volgens leeftijd en nationaliteit (XLS, 34 Ko)
INA03 - Bevolking van 15 tot 64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 39 Ko)
INA04 - Bevolking van 20 tot 64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 40 Ko)
INA05 - Bevolking volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INA06 - Bevolking volgens geboorteland (XLS, 39 Ko)
INA07 - Bevolking van 20 tot 64 jaar volgens opleidingsniveau en nationaliteit (XLS, 53 Ko)
INA08 - Activiteitsgraad (XLS, 38 Ko) 
INA09 - Actieve bevolking - Verschil met een jaar (XLS, 38 Ko)
INA10 - Activiteitsgraad volgens leeftijd (XLS, 40 Ko)
INA11 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko)
INA12 - Activiteitsgraad van 20-64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 38 Ko) 
INA13 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INA14 - Activiteitsgraad van 20-64 jaar volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INA15 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens geboorteland (XLS, 41 Ko)
INA16 - Activiteitsgraad van 20-64 jaar volgens geboorteland (XLS, 41 Ko)
INA17 - Aandeel van de beroepsbevloking volgens nationaliteit (XLS, 41 Ko)
INA18 - Aandeel van de beroepsbevloking volgens geboorteland (XLS, 41 Ko)
INA19 - Evolutie en vooruitzichten inzake de afhankelijkheidsgraad - Bevolking van 18-66 jaar (XLS, 35 Ko)
INA20 - Evolutie en vooruitzichten inzake de afhankelijkheidsgraad - Bevolking van 15-64 jaar (XLS, 33 Ko)
INA21 - Demografische indicatoren - Index vergrijzing (XLS, 33 Ko) 

Werkgelegenheid

INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko)
INB02 - Werkzaamheidsgraad van 20-64 jaar - Verschil op drie jaren (XLS, 36 Ko)
INB03 - Werkgelegenheidsgroei (XLS, 35 Ko)
INB04 - Werkgelegenheidsgroei volgens sectoren (XLS, 42 Ko)
INB05 - Werkgelegenheid volgens sectoren (XLS, 39 Ko)
INB06 - Verdeling werkgelegenheid over sectoren Nace (XLS, 41 Ko)
INB07 - Werkgelegenheid in de sector van de gezondheidszorg (XLS, 35 Ko)
INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko)
INB09 - Werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 39 Ko)
INB10 - Werkzaamheidsgraad per provincie (XLS, 34 Ko)
INB11 - Werkzaamheidsgraad in voltijdse equivalenten (XLS, 31 Ko)
INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko)
INB13 - Werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 35 Ko)
INB14 - Aandeel van de beroepsbevolking in de werkgelegenheid volgens nationaliteit (XLS, 41 Ko)
INB15 - Aandeel van de beroepsbevolking in de werkgelegenheid volgens geboorteland (XLS, 41 Ko)
INB16 - Nieuwe werkgelegenheid (XLS, 35 Ko)
INB17 - Nieuwe zelfstandigen (XLS, 35 Ko)
INB18 - Nieuwe werkgelegenheid bij jongeren (XLS, 35 Ko)
INB19 - Anciënniteit in huidige job volgens leeftijd (XLS, 35 Ko)
INB20 - Aanwervingsgraad (XLS, 35 Ko)
INB21 - Afscheidingsgraad (XLS, 33 Ko)
INB22 - Zelfstandigen (XLS, 37 Ko)  

Werkloosheid

INC01 - Werkloosheidsgraad (XLS, 35 Ko)
INC02 - Werkloosheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 39 Ko)
INC03 - Werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko) 
INC04 - Werkloosheidsgraad per provincie (XLS, 34 Ko) 
INC05 - Langdurige werkloosheid (XLS, 36 Ko) 
INC06 - Langdurige werkloosheid volgens leeftijd (XLS, 38 Ko)
INC07 - Werkloosheidsratio volgens leeftijd (XLS, 40 Ko)
INC08 - Werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko) 
INC09 - Werkloosheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 38 Ko) 
INC10 - Werkloosheidsgraad - Administratieve gegevens (XLS, 33 Ko)
INC11 - Werkloosheidsgraad volgens leeftijd - Administratieve gegevens (XLS, 40 Ko)
INC12 - Werkloosheid volgens duur - Administratieve gegevens (XLS, 42 Ko)
INC13 - Aantal werklozen/werkzoekenden - Vergelijking EAK met administratieve gegevens (XLS, 34 Ko) 

Flexibiliteit en zekerheid

IND01 - Deeltijdse arbeid (XLS, 32 Ko)
IND02 - Evolutie van het aandeel deeltijdse arbeid in de totale werkgelegenheid (XLS, 34 Ko)
IND03 - Tijdelijk werk (XLS, 34 Ko)
IND04 - Evolutie van het aandeel tijdelijk werk in de totale werkgelegenheid (XLS, 34 Ko)
IND05 - Percentage werknemers die onvrijwillig deeltijds en-of voor bepaalde duur werken (XLS, 33 Ko)
IND06 - Onvrijwillige deeltijdarbeid als percentage van deeltijdarbeid (XLS, 33 Ko)
IND07 - Onvrijwillige deeltijdarbeid ten opzichte van het totaal aantal loontrekkenden (XLS, 30 Ko)
IND08 - Onvrijwillig tijdelijk werk als percentage van het totale tijdelijke werk (XLS, 32 Ko)
IND09 - Onvrijwillig tijdelijk werk ten opzichte van het totaal loontrekkenden (XLS, 32 Ko)
IND10 - Onvrijwillig tijdelijk werk ten opzichte van het totaal loontrekkenden volgens leeftijd (XLS, 36 Ko)
IND11 - Aandeel van het tijdelijk werk omwille van opleiding of vorming (XLS, 35 Ko)
IND12 - Aandeel van de laaggeschoolden in het tijdelijk werk (XLS, 32 Ko)
IND13 - De aard van tijdelijk werk (XLS, 38 KB)
IND14 - Werknemers met een atypische arbeidsovereenkomst (XLS, 34 Ko)
IND15 - Thuiswerk (XLS, 40 Ko)
IND16 - Werkelijke, gewoonlijke en contractuele wekelijkse arbeidsduur (XKS, 37 Ko)
IND17 - Overuren (XLS, 36 Ko)
IND18 - Toegang tot flexibele arbeid (XLS, 35 Ko)
IND19 - Dienstencheques (XLS, 34 Ko)
IND20 - Loopbaanonderbreking en tijdskrediet (XLS, 35 Ko)
IND21 - Wetgeving over werkbescherming - EPL (XLS, 32 Ko) 

Diversiteit en discriminatie

INE01 - Verschil in activiteitsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 33 Ko)
INE02 - Verschil in activiteitsgraad volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)
INE03 - Verschil in activiteitsgraad volgens geboorteland (XLS, 38 Ko)
INE04 - Verschil in activiteitsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 34 Ko)
INE05 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 35 Ko)
INE06 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens leeftijd (XLS, 36 Ko)
INE07 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen leeftijd (XLS, 35 Ko)
INE08 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko)
INE09 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen in voltijdse equivalenten (XLS, 30 Ko)
INE10 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INE11 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 38 Ko)
INE12 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko)
INE13 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen (XLS, 33 Ko)
INE14 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens leeftijd (XLS, 36 Ko)
INE15 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens opleidingsniveau (XLS, 30 Ko)
INE16- Verschil in werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INE17 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 38 Ko)
INE18 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 29 Ko)
INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko)
INE20 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen (XLS, 30 Ko)
INE21 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens leeftijdsklasse (XLS, 30 Ko)
INE22 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens opleidingsniveau (XLS, 32 Ko)
INE23 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van permanente en tijdelijke contracten (XLS, 28 Ko) 

Opleiding

INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 45 Ko)
INF02 - Percentage van de bevolkingie het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben volgens leeftijd (XLS, 37 Ko) 
INF03 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft (XLS, 32 Ko)
INF04 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft volgens nationaliteit en geboorteland (XLS, 38 Ko)
INF05 - Percentage van de bevolking van 55 tot 64 jaar die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben (XLS, 33 Ko)
INF06 - Vroegtijdige schoolverlaters (XLS, 34 Ko)
INF07 - Vroegtijdige schoolverlaters volgens nationaliteit en geboorteland (XLS, 37 Ko)
INF08 - Percentage van de kinderen van 4 jaar tot de leerplichtige leeftijd in de kleuterschool (XLS, 33 Ko)
INF09 - Percentage van de vrouwen van 45 tot 54 jaar die laaggeschoold zijn (XLS, 33 Ko)
INF10 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko)
INF11 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 37 Ko)
INF12 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de laatste 12 maanden naar leeftijd (XLS, 35 Ko)
INF13 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko)
INF14 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 36 Ko)
INF15 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de laatste 12 maanden naar leeftijd (XLS, 36 Ko)
INF16 - Participatiegraad van de werklozen aan opleiding tijdens de referntiemaand (XLS, 33 Ko)
INF17 - Participatiegraad van de inactieven aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko)
INF18 - Deelname aan voortgezette beroepsopleiding (XLS, 33 Ko)
INF19 - Deelname aan beroepsonderwijs voor mensen met een diploma secundair onderwijs (XLS, 37 Ko)
INF20 - Betaald educatief verlof (XLS, 33 Ko)
INF21 - Overheidsuitgaven aan onderwijs (XLS, 32 Ko)
INF22 - Overheidsuitgaven aan onderwijs volgens gemeenschap (XLS, 32 Ko)
INF23 - Jaarlijkse uitgaven per leerling in het basis, secundair en hoger onderwijs (XLS, 30 Ko)
INF24 - Jaarlijkse uitgaven per leerling in het basis, secundair en hoger onderwijs - Gemeenschappen (XLS, 34 Ko) 
INF25 - Vorming in de ondernemingen (XLS, 36 Ko)
INF26 - Investering in voortgezette beroepsopleidingen - CVT (XLS, 32 Ko)
INF27 - Investering in voortgezette beroepsopleidingen - Gedetailleerde kosten (XLS, 35 Ko)
INF28 - Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens sector (XLS, 34 Ko)
INF29 - Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens opleidingsniveau (XLS 32 Ko)
INF30 - Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens beroep (XLS, 38 Ko)
INF31 - Computer skills volgens gewest en geslacht (XLS, 41 Ko)
INF32 - Internet skills volgens gewest en geslacht (XLS, 41 Ko)
INF33 - Computer skills volgens beroepsstatuut (XLS, 38 Ko)
INF34 - Internet skills volgens beroepsstatuut.xls (XLS, 38 Ko)
INF35 - Computer skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko)
INF36 - Internet skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko)
INF37 - Percentage van leerlingen met een laag prestatieniveau in lezen, wiskunde en wetenschappen (XLS, 34 Ko) 

Productiviteit en arbeidskosten

ING01 - Bruto binnenlands product (XLS, 32 Ko)
ING02 - Reële groei van het bruto binnenlands product (XLS, 30 Ko)
ING03 - Productiviteit van de arbeid (XLS, 30 Ko)
ING04 - Groei van de arbeidsproductiviteit (XLS, 28 Ko)
ING05 - Groei van de arbeidsproductiviteit - Groei van het BBP per tewerkgesteld persoon (XLS, 27 Ko)
ING06 - Arbeidskosten (XLS, 33 Ko)
ING07 - Groei van de reële arbeidskosten per eenheid product (XLS, 30 Ko)
ING08 - Groei van de reële arbeidskosten per eenheid product per bedrijfstak (XLS, 34 Ko)
ING09 - Groei van de reële arbeidskosten per eenheid product - Groei op de 3 recentste jaren (XLS, 33 Ko)
ING10 - Groei van de reële arbeidskosten per eenheid product per bedrijfstak - Groeivoet op de 3 recentste jaren (XLS, 33 Ko)
ING11 - Nominale arbeidskosten per eenheid product (XLS, 32 Ko)
ING12 - Groei van de nominale arbeidskosten per eenheid product per bedrijfstak (XLS, 34 Ko)
ING13 - Nominale arbeidskosten per eenheid product - Groeivoet op de 3 recentste jaren (XLS, 32 Ko)
ING14 - Groei van de nominale arbeidskosten per eenheid product per bedrijfstak - Groei op de 3 recentste jaren (XLS, 34 Ko)
ING15 - (Nominaal) loon per werknemer (XLS, 30 Ko)
ING16 - Reële effectieve wisselkoers (XLS, 30 Ko)
ING17 - Gemiddeld brutomaandloon volgens geslacht (XLS, 33 Ko)
ING18 - Gemiddeld brutomaandloon volgens leeftijd (XLS, 35 Ko)
ING19 - Gemiddeld brutomaandloon volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko) 
ING20 - Gemiddeld brutomaandloon volgens beroepscategorie  (XLS, 32 Ko)
ING21 - Gemiddeld brutomaandloon volgens bedrijfstak (XLS, 74 Ko)
ING22 - Gemiddelde jaarlijkse gewerkte uren per werknemer (XLS, 37 Ko) 

Vacatures

INH01 - Aantal vacatures per 1000 werkzoekenden (XLS, 26 Ko)
INH02 - Vacaturegraad (XLS, 27 Ko)
INH03 - Vacaturegraad - gemiddelde van de drie meest recente jaren (XLS, 27 Ko)
INH04 - Vacaturegraad volgens sector (XLS, 45 Ko)
INH05 - Schaarste aan arbeidskrachten (XLS, 36 Ko) 

Belasting- en uitkeringsstelsels

INI01 - Impliciete belastingvoet op loontrekkende arbeid (XLS, 27 Ko)
INI02 - Belasting op lage lonen - Gewicht van de fiscaliteit op de arbeidskosten (XLS, 30 Ko)
INI03 - Belasting op lage lonen - Werkloosheidsvallen (XLS, 27 Ko)
INI04 - Belasting op lage lonen - Lageloonval (XLS, 29 Ko)
INI05 - Inactiviteitsval voor het tweede lid van een koppel (XLS, 30 Ko)
INI06 - Lageloonval voor het tweede inkomen (XLS, 32 Ko)
INI07 - Netto vervangingsgraad na 6 maanden werkloosheid (XLS, 28 Ko)
INI08 - Netto vervangingsgraad na 12 maanden werkloosheid (XLS, 28 Ko) 

Arbeidsongevallen en beroepsziekten

INJ01 - Arbeidsongevallen (XLS, 39 Ko)
INJ02 - Arbeidsongevallen volgens gewest (XLS, 36 Ko)
INJ03 - Evolutie van het aantal arbeidsongevallen (XLS, 32 Ko)
INJ04 - Beroepsziekten (XLS, 28 Ko) 

Gezin en arbeid

INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 34 Ko)
INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 43 Ko)
INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 

Inactiviteit

INL01 - Arbeidsreserve (XLS, 43 Ko) 

Mobiliteit

INM01 - Mobiliteit volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 44 Ko)
INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 45 Ko)
INM03 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Voltijds en deeltijds (XLS, 33 Ko)
INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 37 Ko)
INM05 - Loopbaantraject volgens deciel - Administratieve gegevens  (XLS 37 Ko)
INM06 - Pendel (XLS, 37 Ko) 

R&D

INN01 - Bruto nationale uitgaven aan R&D (XLS, 29 Ko) 

Werk en armoede

INO01 - Armoederisico (XLS, 35 Ko) 
INO02 - Bevolking van 18 tot 59 jaar in huishoudens waar niemand werkt (XLS, 32 Ko) 

Eindeloopbaan

INP01 - Gemiddelde duur van het beroepsleven (XLS, 32 Ko)
INP02 - Gemiddelde duur van het beroepsleven - Administratieve gegevens (XLS, 37 Ko)
INP03 - Gemiddelde duur van het beroepsleven volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 39 Ko)
INP04 - Vervroegde uittreding uit de arbeidsmarkt (XLS, 40 Ko)
INP05 - Gemiddelde uitstapleeftijd uit de beroepsbevolking (XLS, 31 Ko)
INP06 - Gezonde levensjaren op 50-jarige leeftijd (XLS, 32 Ko)
INP07 - Levensverwachting op 50-jarige leeftijd (XLS, 33 Ko)
INP08 - Zelf ervaren gezondheid - zeer goed en goed (XLS, 32 Ko)
INP09 - Activiteitsgraad van ouderen (XLS, 43 Ko) 
INP10 - Werkzaamheidsgraad van ouderen (XLS, 43 Ko)
INP11 - Werkzaamheidsgraad van ouderen volgens opleidingsniveau (XLS, 40 Ko)
INP12 - Werkloosheidsgraad van ouderen (XLS, 42 Ko)
INP13 - Aandeel van de langdurige werkloosheid van ouderen (XLS, 33 Ko)
INP14 - Inactiviteit en deeltijds werk van 55-64 jaar omwille van persoonlijke redenen of zorgverantwoordelijkheden ( XLS, 36 Ko) 

Jeugd

INQ01 - NEET graad (XLS, 32 Ko)
INQ02 - NEET graad volgens leeftijd (XLS, 37 Ko)
INQ03 - NEET graad volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko) 
INQ04 - NEET graad volgens beroepsstatuut (XLS, 35 Ko)
INQ05 - Activiteitsgraad van jongeren (XLS, 39 Ko)
INQ06 - Werkzaamheidsgraad van jongeren (XLS, 39 Ko)
INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 38 Ko)
INQ08 - Werkloosheidsratio van jongeren (XLS, 35 Ko 

Actief arbeidsmarktbeleid

INR01 - Preventieve dienstverlening om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 41 Ko)
INR02 - Nieuwe start om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 40 Ko)
INR03 - Instroom in de langdurige werkloosheid (XLS, 35 Ko)
INR04 - Activering en arbeidsmarktondersteuning (XLS, 53 Ko)
INR05 - Activering van niet-werkende werkzoekenden (XLS, 41 Ko)
INR06 - Activering van langdurige werklozen - Stock (XLS, 40 Ko)
INR07 - Activering arbeidsmarktbeleid - situatie na uitstroom (XLS, 52 Ko)
INR08 - Tijdige preventieve dienstverlening (XLS, 44 Ko)
INR09 - Tijdige reguliere activering (XLS, 58 Ko)
INR10 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling (XLS, 52 Ko)
INR11 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling in percentage van het BBP (XLS, 35 Ko)
INR12 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling - Samenvatting per regio (XLS, 37 Ko)
INR13 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid per persoon die wil werken (XLS, 38 Ko)
INR14 - Vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen (XLS, 34 Ko) 

Groene jobs

INS01 - Aandeel van groene jobs in de totale tewerkstelling (XLS, 32 Ko)
INS02 - Groei groene jobs (XLS, 31 Ko)
INS03 - Afgestudeerden hoger onderwijs in wetenschap en technologie (XLS, 32 Ko)
INS04 - Modal split van het personenvervoer (XLS, 31 Ko)
INS05 - Aantal EMAS-gecertificeerde bedrijven en vestigingen (XLS, 33 Ko)
INS06 - Relatieve fiscale druk op arbeid en CO2 (XLS, 32 Ko)
INS07 - Uitstoot van broeikasgassen per werknemer (XLS, 30 Ko) 

Lijst van afkortingen

Indicatoren Europese Werkgelegenheidsstrategie 

 

 

 

 

 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens