NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Conventionele lonen en arbeidsduur

Driemaandelijks maakt de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de index van de conventionele lonen en van de conventionele arbeidsduur bekend.  Dit gebeurt in principe tijdens de eerste twee weken na het verstrijken van de maand waarop het indexcijfer betrekking heeft.

Deze statistiek is gebaseerd op informatie afkomstig uit de collectieve arbeidsovereenkomsten die gesloten worden in de verschillende Paritaire Comités en Subcomités.    

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens