NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Korte termijnindicatoren arbeidsmarkt

Om de toestand op de arbeidsmarkt van nabij op te volgen, verzamelt en berekent de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg maandelijks verschillende gegevens die op relatief korte termijn beschikbaar zijn.  Het gaat vaak om gegevens uit administratieve bronnen of om een combinatie daarvan met (al dan niet voorlopige) informatie uit enquêtes.

Werkloosheid 

IKA01 - Maandelijkse werkloosheid (XLS, 37 Ko)
IKA02 - Maandelijkse werkloosheidsgraad (XLS, 36 Ko)
IKA03 - Maandelijkse werkloosheid volgens leeftijd (XLS, 38 Ko)
IKA04 - Maandelijkse werkloosheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 37 Ko)
IKA05 - Driemaandelijkse werkloosheid volgens gewest (XLS, 37 Ko)
IKA06 - Driemaandelijkse werkloosheid volgens leeftijd en gewest (XLS, 39 Ko)
IKA07 - Driemaandelijkse werkloosheidsgraad volgens gewest (XLS, 37 Ko)
IKA08 - Driemaandelijkse werkloosheidsgraad van de immigrantenbevolking (XLS, 37 Ko)
IKA09 - Driemaandelijkse werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko)
IKA10 - Vergoede werklozen (XLS, 37 Ko)
IKA11 - Vergoede werklozen volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)
IKA12 - Vergoede niet-werkende werkzoekenden (XLS, 37 Ko)
IKA13 - Vergoede niet-werkende werkzoekenden volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)
IKA14 - Vergoede niet-werkende werkzoekenden volgens leeftijd (XLS, 38 Ko)
IKA15 - Werkloosheidsgraad - Administratieve gegevens (XLS, 33 Ko)
IKA16 - Wachtuitkeringstrekkers (XLS, 37 Ko)
IKA17 - Vrijstelling omwille van sociale en familiale moeilijkheden (XLS, 37 Ko)
IKA18 - Tijdelijke werkloosheid (XLS, 33 Ko)
IKA19 - Oudere werklozen en voltijds brugpensioen (XLS, 33 Ko)
IKA20 - Loopbaanonderbreking en tijdskrediet (XLS, 37 Ko)
IKA21 - Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en inkomensgarantie-uitkering (XLS, 37 Ko)
IKA22 - Activeringsmaatregelen (XLS, 32 Ko) 

Interimarbeid

IKB01 - Interimwerkers (XLS, 43 Ko)
IKB02 - Groei van het aantal werkuren gepresteerd door interimwerkers (XLS, 33 Ko) 

Herstructureringen

IKC01 - Collectieve ontslagen (XLS, 33 Ko)
IKC02 - Banenverlies wegens faillissement (XLS, 49 Ko) 

Vacatures

IKD01 - Openstaande werkaanbiedingen (XLS, 34 Ko)
IKD02 - Openstaande werkaanbiedingen volgens sector (XLS, 145 Ko)
IKD03 - Vacaturegraad (XLS, 33 Ko) 

Werkgelegenheid

IKE01 - Werkgelegenheid (XLS, 36 Ko)
IKE02 - Werkgelegenheidsgraad (XLS, 40 Ko)
IKE03 - Werkgelegenheid volgens sectoren (XLS, 41 Ko) 

Lonen en arbeidskosten

IKF01 - Conventionele loonstijgingen (XLS, 32 Ko)
IKF02 - Conventionele loonstijgingen volgens sector (XLS, 40 Ko)
IKF03 - Arbeidskosten per uur (XLS, 38 Ko) 

Arbeidskaarten

IKG01 - Afgeleverde arbeidskaarten (XLS, 34 Ko)  

Lange reeks

HKA02 - Maandelijkse werkloosheidsgraad - Lange reeks (XLS, 50 Ko)
HKA12 - Vergoede niet-werkende werkzoekenden - Lange reeks (XLS, 58 Ko)
HKA15 - Werkloosheidsgraad - Administratieve gegevens - Lange reeks (XLS, 72 Ko)
HKA18 - Tijdelijke werkloosheid - Lange reeks (XLS, 56 Ko)
HKB02 - Groei van het aantal werkuren gepresteerd door interimwerkers - Lange reeks (XLS, 44 Ko)
HKC01 - Collectieve ontslagen - Lange reeks (XLS, 42 Ko) 

De gebruikte afkortingen kunnen worden teruggevonden in deze lijst.

Een toelichting bij de verschillende federale administratieve werkloosheidscijfers vindt u in dit schema (PDF, 26 KB)
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens