NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Statistieken van de arbeidsongevallen

Voor de statistieken van de arbeidsongevallen verwijzen wij graag naar de website van het Fonds voor Arbeidsongevallen (zie http://www.faofat.fgov.be/site_nl/stats_etudes/stats_etudes.html).
Deze gegevens zijn gebaseerd op alle arbeidsongevallen uit de privésector en een deel uit de overheidsector. Voor het berekenen van de frequentiegraad en de ernstgraad worden de bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loon- en arbeidstijdgegevens in aanmerking genomen.
 
Tot voor kort kon men op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ook gedetailleerde statistieken vinden betreffende arbeidsongevallen. Deze statistieken waren gebaseerd op beperkte informatie afkomstig van de ontvangen jaarverslagen van de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk. Gezien de beperktheid van dit informatiekanaal leidde dit tot een verschillend resultaat. Daarom is geopteerd om enkel nog de officiële bron van het Fonds voor Arbeidsongevallen aan te bieden aan het brede publiek.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens