NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Indicatoren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie

 

Het Comité voor de Werkgelegenheid, het Comité voor Sociale Bescherming en de Commissie hebben hun krachten gebundeld om een "Joint Assesment Framework" te ontwikkelen dat kwantitatieve en kwalitatieve middelen bevat om onder meer de vooruitgang te kunnen evalueren die werd geboekt op het vlak van de belangrijkste doelstellingen die werden bepaald in de Europese Werkgelegenheidsstrategie voor 2020. Het kwantitatieve aspect bestaat uit een lijst van b eleidsvlakken en indicatoren die hierop betrekking hebben.

De bijlage van de indicatoren "Werkgelegenheid" die België bij het Nationale Hervormingsprogramma voegt, is gebaseerd op deze lijst en wordt vervolledigd met aanvullende gegevens. Naast de nationale gemiddelden worden zoveel mogelijk gegevens per gewest of per gemeenschap gegeven. Deze indicatoren werden bijeengebracht door de Directie van de Studies, Statistiek en Evaluatie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met de medewerking van de ADSEI en de bevoegde diensten van de Federale Staat, de Gewesten en Gemeenschappen.

Beleidsvlak 1 : De deelname aan de arbeidsmarkt verhogen

Sub-beleidsvlak 1 : De totale werkgelegenheid verhogen


Algemene indicator 

PA1.O1 INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA1.S1 INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko) 
PA1.S2 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 
PA1.S3 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 
PA1.S4  INB09 - Werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 39 Ko) 
PA1.S5 INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 

 

Contextindicatoren 

PA1.C1 INB03 - Werkgelegenheidsgroei (XLS, 35 Ko) 
PA1.C2 INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko)
INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko)
INB09 - Werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 39 Ko)
INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 
PA1.C3 INC01 - Werkloosheidsgraad (XLS, 35 Ko)
INC03 - Werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko)
INC08 - Werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)
INP12 - Werkloosheidsgraad van ouderen (XLS, 41 Ko)
INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 
PA1.C4 INA08 - Activiteitsgraad (XLS, 38 Ko)
INA10 - Activiteitsgraad volgens leeftijd (XLS, 40 Ko)
INA11 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko)
INA13 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)  
INP09 - Activiteitsgraad van ouderen (XLS, 43 Ko)
INQ05 - Activiteitsgraad van jongeren (XLS, 38 Ko) 
PA1.C5 INE01 - Verschil in activiteitsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 35 Ko)
INE02 - Verschil in activiteitsgraad volgens nationaliteit (XLS, 41 Ko)
INE03 - Verschil in activiteitsgraad volgens geboorteland (XLS, 40 Ko)
INE04 - Verschil in activiteitsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 34 Ko) 
INE05 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 35 Ko)
INE06 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens leeftijd (XLS, 36 Ko)
INE07 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen leeftijd (XLS, 35 Ko)
INE08 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens opleidingsniveau (XLS, 35 Ko)
INE09 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen in voltijdse equivalenten (XLS, 32 Ko)
INE10 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INE11 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 40 Ko)
INE12 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko)
INE13 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen (XLS, 33 Ko)
INE14 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens leeftijd (XLS, 35 Ko)
INE15 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens opleidingsniveau (XLS, 30 Ko)
INE16 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INE17 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens geboorteland ( XLS, 38 Ko)
INE18 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 30 Ko)
INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep ( XLS, 37 Ko)
INE20 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen (XLS, 30 Ko)
INE21 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens leeftijdsklasse (XLS, 30 Ko)
INE22 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen volgens opleidingsniveau (XLS, 32 Ko)
INE23 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van permanente en tijdelijke contracten (XLS, 28 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 1b : De situatie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren

Algemene indicator 

PA1b.O1 INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA1b.S1 INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko) 
PA1b.S2  INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 
PA1b.S3  INQ08 - Werkloosheidsratio van jongeren (XLS, 34 Ko)      
PA1b.S4  
PA1b.S5 INQ04 - NEET volgens beroepsstatuut (XLS, 35 Ko) 
PA1b.S6 INQ04 - NEET volgens beroepsstatuut (XLS, 35 Ko)  

 

Contextindicatoren 

PA1b.C1 INQ02 - NEET volgens leeftijd (XLS, 37 Ko) 
PA1b.C2 INQ03 - NEET volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko) 
PA1b.C3 INQ04 - NEET volgens beroepsstatuut (XLS, 35 Ko) 
PA1b.C4 INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 
PA1b.C5 INQ08 - Werkloosheidsratio van jongeren (XLS, 34 Ko) 
PA1b.C6 INQ06 - Werkzaamheidsgraad van jongeren (XLS, 38 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 1c : De werkgelegenheid van ouderen verhogen

Algemene indicator 

PA1c.O1 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA1c.S1 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko)
INP10 - Werkzaamheidsgraad van ouderen (XLS, 43 Ko) 
PA1c.S2  INP01 - Gemiddelde duur van het beroepsleven (XLS, 32 Ko)
INP02 - Gemiddelde duur van het beroepsleven - Administratieve gegevens (XLS, 36 Ko)
INP03 - Gemiddelde duur van het beroepsleven volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 38 Ko) 
PA1c.S3 INF11 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 38 Ko)  
PA1c.S4 INP14 - Inactiviteit en deeltijds werk van 55-64 jaar omwille van persoonlijke redenen of zorgverantwoordelijkheden (XLS, 35 Ko)  
PA1c.S5 INE07 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen leeftijd (XLS, 35 Ko)  

Contextindicatoren

PA1c.C1 INF14 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand naar leeftijd (XLS, 36 Ko) 
PA1c.C2 INP14 - Inactiviteit en deeltijds werk van 55-64 jaar omwille van persoonlijke redenen of zorgverantwoordelijkheden (XLS, 35 Ko)  
PA1c.C3 INP14 - Inactiviteit en deeltijds werk van 55-64 jaar omwille van persoonlijke redenen of zorgverantwoordelijkheden (XLS, 35 Ko)  
PA1c.C4 INP06 - Gezonde levensjaren op 50-jarige leeftijd (XLS, 32 Ko)  
PA1c.C5 INP07 - Levensverwachting op 50-jarige leeftijd (XLS, 33 Ko)  
PA1c.C6 INP08 - Zelf ervaren gezondheid (zeer goed en goed) (XLS, 32 Ko)  
PA1c.C7 INP11 - Werkzaamheidsgraad van ouderen volgens opleidingsniveau (XLS, 40 Ko)  
PA1c.C8 INP10 - Werkzaamheidsgraad van ouderen (XLS, 43 Ko)  
PA1c.C9 INP10 - Werkzaamheidsgraad van ouderen (XLS, 43 Ko)  
PA1c.C10 INA10 - Activiteitsgraad volgens leeftijd (XLS, 40 Ko)  
PA1c.C11 INC02 - Werkloosheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 39 Ko)  
PA1c.C12 INC06 - Langdurige werkloosheid volgens leeftijd (XLS, 38 Ko)  
PA1c.C13 INP13 - Aandeel van de langdurige werkloosheid van ouderen (XLS, 33 Ko)  
PA1c.C14 INF05 - Percentage van de bevolking van 55 tot 64 jaar die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben (XLS, 34 Ko)  

 

Sub-beleidsvlak 1d : De wergelengenheid van immigranten verhogen

Algemene indicator 

PA1d.O1  INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA1d.S1 INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 
PA1d.S2  INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 

 

Contextindicatoren 

PA1d.C1 INB13 - Werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 35 Ko) 
PA1d.C2 INB13 - Werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 35 Ko) 
PA1d.C3 INA05 - Bevolking volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko) 
PA1d.C4 INA06 - Bevolking volgens geboorteland (XLS, 39 Ko) 
PA1d.C5 INC08 - Werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)  
PA1d.C6 INC09 - Werkloosheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 37 Ko) 

 

Beleidsvlak 2 : De werking van de arbeidsmarkt verbeteren; de strijd tegen de segmentering

Sub-beleidsvlak 2a : De strijd tegende segmentering


Algemene indicator 

PA2a.O1 IND09 - Onvrijwillig tijdelijk werk ten opzichte van het totaal aantal loontrekkenden (XLS, 32 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA2a.S1 IND10 - Onvrijwillig tijdelijk werk ten opzichte van het totaal aantal loonterkkenden volgens leeftijd (XLS, 36 Ko) 
PA2a.S2 IND09 - Onvrijwillig tijdelijk werk ten opzichte van het totaal aantal loontrekkenden (XLS, 32 Ko)  
PA2a.S3 IND03 - Tijdelijk werk (XLS, 34 Ko) 
PA2a.S4 IND08 - Onvrijwillig tijdelijk werk als percentage van het totale tijdelijke werk (XLS, 32 Ko)  
PA2a.S5 INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko)  
PA2a.S6  IND11 - Aandeel van het tijdelijk werk omwille van opleiding of vorming (XLS, 35 Ko) 

 

Contextindicatoren 

PA2a.C1 INE23 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van permanente en tijdelijke contracten (XLS, 28 Ko) 
PA2a.C2 IND21 - Werkbescherming wetgeving (XLS, 32 Ko) 
PA2a.C3 IND21 - Werkbescherming wetgeving (XLS, 32 Ko) 
PA2a.C4 INA03 - Bevolking van 15 tot 64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 38 Ko) 
PA2a.C5 IND12 - Aandeel van de laaggeschoolden in het tijdelijk werk (XLS, 32 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 2b : Vloeiendheid op de arbeidsmarkt

Algemene indicator

PA2b.O1      INB16 - Nieuwe werkgelegenheid (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicator

PA2b.S1 INB17 - Nieuwe zelfstandigen (XLS, 35 Ko) 
PA2b.S2 INB18 - Nieuwe werkgelegenheid bij jongeren (XLS, 35 Ko) 
PA2b.S3 INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko) 
PA2b.S4 INB19 - Anciënniteit in huidige job volgens leeftijd (XLS, 35 Ko) 
PA2b.S5 INB20 - Aanwervingsgraad (XLS, 35 Ko) 
PA2b.S6 INB21 - Afscheidingsgraad (XLS, 32 Ko) 
PA2b.S7 INC05 - Langdurige werkloosheid (XLS, 36 Ko) 
PA2b.S8 INC05 - Langdurige werkloosheid (XLS, 36 Ko) 

 

Contextindicatoren

PA2b.C1 IND21 - Werkbescherming wetgeving (XLS, 32 Ko) 
PA2b.C2 INB02 - Werkzaamheidsgraad van 20-64 jaar - Verschil op drie jaren (XLS, 36 Ko)  

 

Beleidsvlak 3 : Actief arbeidsmarktbeleid

Algemene indicator 

PA3.O1  INC05 - Langdurige werkloosheid (XLS, 36 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA3.S1 INC06 - Langdurige werkloosheid volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 
PA3.S2 INC06 - Langdurige werkloosheid volgens leeftijd (XLS, 38 Ko)  
PA3.S4 INR11 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling in percentage van het BBP (XLS, 37 Ko)  
PA3.S5 INR04 - Activering en arbeidsmarktondersteuning (XLS, 53 Ko)  

 

Contextindicatoren 

PA3.C1 INR05 - Activering van niet-werkende werkzoekenden (XLS, 41 Ko) 
PA3.C2 INR07 - Actief arbeidsmarktbeleid - Situatie na uitstroom (XLS, 52 Ko) 
PA3.C3 INR01 - Preventieve dienstverlening om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 41 Ko)
INR02 - Nieuwe start om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 40 Ko) 
PA3.C4 INR06 - Activering van langdurige werklozen - Stock (XLS, 40 Ko) 
PA3.C5 INR03 - Instroom in de langdurige werkloosheid (XLS, 35 Ko) 
PA3.C6 INR08 - Tijdige preventieve dienstverlening (XLS, 44 Ko)
INR09 - Tijdige reguliere activering (XLS, 55 Ko) 
PA3.C7 INR10 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling (XLS, 54 Ko)  

 

Beleidsvlak 4 : Sociale zekerheidssystemen die zijn aangepast en gericht zijn op werkgelegenheid

Sub-beleidsvlak 4.1 : Aangepaste sociale zekerheidssystemen

Algemene indicator 

PA4.1.O1 INO01 - Armoederisico (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA4.1.S1 INC05 - Langdurige werkloosheid (XLS, 36 Ko) 
PA4.1.S2 INI07 - Netto vervangingsgraad na 6 maanden werkloosheid (XLS, 28 Ko) 
PA4.1.S3 INI08 - Netto vervangingsgraad na 12 maanden werkloosheid (XLS, 28 Ko)  
PA4.1.S4  
PA4.1.S5  

 

Contextindicatoren 

PA4.1.C1  
PA4.1.C2 INR13 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid per persoon die wil werken (XLS, 38 Ko)  
PA4.1.C3 INR11 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling in percentage van het BBP (XLS, 37 Ko)  
PA4.1.C4 INC01 - Werkloosheidsgraad (XLS, 35 Ko)  

 

Sub-beleidsvlak 4.2 : Het werk financieel aantrekkelijk maken

Algemene indicator 

PA4.2.O1 INI03 - Belasting op lage lonen - Werkloosheidsvallen (XLS, 27 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA4.2.S1 INO01 - Armoederisico (XLS, 35 Ko) 
PA4.2.S2 INI04 - Belasting op lage lonen - Lageloonval (XLS, 29 Ko) 
PA4.2.S3 INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 39 Ko) 
PA4.2.S4 INI05 - Inactiviteitsval voor het tweede lid van een koppel (XLS, 30 Ko)  
PA4.2.S5 INI06 - Lageloonval voor het tweede inkomen (XLS, 29 Ko) 
PA4.2.S6  

 

Beleidsvlak 5 : Balans werk en privéleven

Algemene indicator 

PA5.O1 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA5.S1 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
PA5.S2 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
PA5.S3 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
PA5.S4 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko)  
PA5.S5 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko)  
PA5.S6 IND18 - Toegang tot flexibele arbeid (XLS, 35 Ko)  
PA5.S7  

 

Contextindicatoren 

PA5.C1 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
PA5.C2 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
PA5.C3 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
PA5.C4 IND18 - Toegang tot flexibele arbeid (XLS, 35 Ko) 
PA5.C5  

 

Beleidsvlak 6 : De mogelijkheden benutten om arbeidsplaatsen te creëren

Sub-beleidsvlak 6a : Groei en structuur van de werkgelengenheid


Algemene indicator 

PA6a.O1  INB03 - Werkgelegenheidsgroei (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA6a.S1 INB03 - Werkgelegenheidsgroei (XLS, 35 Ko) 
PA6a.S2 INB04 - Werkgelegenheidsgroei volgens sectoren (XLS, 42 Ko)
INB05 - Werkgelegenheid volgens sectoren (XLS, 42 Ko) 
PA6a.S3 IND02 - Evolutie van het aandeel deeltijdse arbeid in de totale werkgelegenheid (XLS, 34 Ko)  
PA6a.S4 IND04 - Evolutie van het aandeel tijdelijk werk in de totale werkgelegenheid (XLS, 34 Ko) 
PA6a.S5  
PA6a.S6 INB22 - Zelfstandigen XLS, 37 Ko)  

 

Contextindicatoren

PA6a.C1 INB05 - Werkgelegenheid volgens sectoren (XLS, 42 Ko)  
PA6a.C2 INL01 - Arbeidsreserve (XLS, 42 Ko) 
PA6a.C3  
PA6a.C4 INB07 - Werkgelegenheid in de sector van de gezondheidszorg (XLS, 35 Ko) 
PA6a.C5 INS01 - Aandeel van groene jobs in de totale tewerkstelling (XLS, 35 Ko)  

 

Sub-beleidsvlak 6b : Bijkomende arbeidsplaatsen

Algemene indicator

PA6b.O1 INH03 - Vacaturegraad - Gemiddelde van de drie meest recente jaren (XLS, 27 Ko) 

 

Subindicatoren

PA6b.S1 INI02 - Belasting op lage lonen - Gewicht van de fiscaliteit op de arbeidskosten (XLS, 30 Ko) 
PA6b.S2 IND21 - Werkbescherming wetgeving (XLS, 32 Ko) 
PA6b.S3 INH01 - Aantal vacatures per 1000 werkzoekenden (XLS, 26 Ko) 
PA6b.S4  

 

Contextindicatoren 

PA6b.C1 INF28 - Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens sector (XLS, 34 Ko) 
PA6b.C2 ING13 - Nominale arbeidskosten per eenheid product - Groeivoet op de 3 recentste jaren (XLS, 32 Ko) 

   

Beleidsvlak 7 : Gendergelijkheid

Sub-beleidsvlak 7.1 : Discriminatie in de werkgelegenheid

Algemene indicator 

PA7.1.O1 INE05 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA7.1.S1 INE06 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens leeftijd (XLS, 36 Ko) 
PA7.1.S2 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko) 
PA7.1.S3 IND05 - Percentage werknemers die onvrijwillig deeltijds en-of voor bepaalde duur werken (XLS, 35 Ko) 
PA7.1.S4 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
PA7.1.S5 INI05 - Inactiviteitsval voor het tweede lid van een koppel (XLS, 30 Ko) 

 

Contextindicatoren 

PA7.1.C1 INE13 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen (XLS, 33 Ko) 
PA7.1.C2 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
PA7.1.C3  
PA7.1.C4 INE09 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen in voltijdse equivalenten (XLS, 32 Ko) 
PA7.1.C5 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 
PA7.1.C6 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 7.2 : Loonkloof

Algemene indicator 

PA7.2.O1 INE20 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen (30 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA7.2.S1 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko) 
PA7.2.S2 INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 39 Ko) 
PA7.2.S3 INI05 - Inactiviteitsval voor het tweede lid van een koppel (XLS, 30 Ko) 
PA7.2.S4 INI06 - Lageloonval voor het tweede inkomen (XLS, 32 Ko) 

 

Contextindicatoren 

PA7.2.C1 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
PA7.2.C2  
PA7.2.C3 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 
PA7.2.C4 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 

 

Beleidsvlak 8 : Het aanbod aan arbeidskrachten en de productiviteit verhogen; doeltreffende, levenslange opleiding

Sub-beleidsvlak 8.1 : Het aanbod aan arbeidskrachten en de productiviteit verhogen; opleiding

Algemene indicator 

PA8.1.O1 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA8.1.S1 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 
PA8.1.S2 INF02 - Percentage van de bevolking die het hoger onderwijs beêindigd heeft volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 
PA8.1.S3  
PA8.1.S4  

 

Contextindicatoren 

PA8.1.C1 INF02 - Percentage van de bevolking die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 
PA8.1.C2 INF29 - Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens opleidingsniveau (XLS, 32 Ko)
INF30 - Toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt volgens beroep (XLS, 38 Ko)  
PA8.1.C3  INH01 - Aantal vacatures per 1000 werkzoekenden (XLS, 26 Ko) 
PA8.1.C4 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 
PA8.1.C5 ING22 - Gemiddelde jaarlijkse gewerkte uren per werknemer (XLS, 37 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 8.2 : Levenslang leren

Algemene indicator 

PA8.2.O1 INF10 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA8.2.S1 INF16 - Participatiegraad van de werklozen aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 
PA8.2.S2 INF13 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 
PA8.2.S3  INF17 - Participatiegraad van de inactieven aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 
PA8.2.S4 INF23 - Jaarlijkse uitgaven per leerling in het basis, secundair en hoger onderwijs (XLS, 30 Ko) 
PA8.2.S5  

 

Contextindicatoren 

PA8.2.C1 INF11 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de  referentiemaand naar leeftijd (XLS, 38 Ko) 
PA8.2.C2 INF26 - Investering in voortgezette beroepsopleidingen (CVT) (XLS, 31 Ko)  
PA8.2.C3 INF18 - Deelname aan voortgezette beroepsopleidingen (XLS, 33 Ko)   
PA8.2.C4 INF31 - Computer skills volgens gewesten geslacht.xls (XLS, 41 Ko)
INF33 - Computer skills volgens beroepsstatuut.xls (XLS, 38 Ko)
INF35 - Computer skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko) 
PA8.2.C5 INF32 - Internet skills volgens gewesten geslacht.xls (XLS, 41 Ko)
INF34 - Internet skills volgens beroepsstatuut.xls (XLS, 38 Ko)
INF36 - Internet skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko) 

 

Beleidsvlak 9 : De opvoeding en de opleidingssystemen verbeteren

Sub-beleidsvlak 9.1 : Zorg voor een minimum aan opleiding voor iedereen


Algemene indicator 

PA9.1.O1 INF06 - Vroegrijdige schoolverlaters (XLS, 34 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA.9.1.S1 INF08 - Percentage van de kinderen van 4 jaar tot de leerplichtige leeftijd in de kleuterschool  (XLS, 33 Ko) 
PA9.1.S2 INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko)  
PA9.1.S3 INE12 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko)  
PA9.1.S4 INF09 - Percentage van de vrouwen van 45 tot 54 jaar die laaggeschoold zijn (XLS, 33 Ko) 
PA9.1.S5 INF23 - Jaarlijkse uitgaven per leerling in het basis, secundair en hoger onderwijs  (XLS, 30 Ko)
INF24 - Jaarlijkse uitgaven per leerling in het basis, secundair en hoger onderwijs - Gemeenschappen (XLS, 34 Ko)  
PA9.1.S6 INF19 - Deelname aan beroepsonderwijs voor mensen met een diploma secundair onderwijs (XLS, 36 Ko)  

 

Contextindicatoren 

PA9.1.C1 INF06 - Vroegtijdige schoolverlaters (XLS, 32 Ko)
INF07 - Vroegtijdige schoolverlaters volgens nationaliteit en geboorteland (XLS, 36 Ko)  
PA9.1.C2 INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko) 
PA9.1.C3 INE12 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko) 
PA9.1.C4 INF19 - Deelname aan beroepsonderwijs voor mensen met een diploma secundair onderwijs (XLS, 36 Ko)  

 

Sub-beleidsvlak 9.2 : Het aanbod van hoge kwalificaties verbeteren

Algemene indicator

PA9.2.O1 INF03 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft (XLS, 32 Ko) 

 

Subindicatoren

PA9.2.S1 INF37 - Percentage van leerlingen met een laag prestatieniveau in lezen wiskunde en wetenschappen (XLS, 34 Ko) 
PA9.2.S2 INE12 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko) 
PA9.2.S3 INF05 - Percentage van de bevolking van 55 tot 64 jaar die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben (XLS, 34 Ko) 
PA9.2.S4  
PA9.2.S5 INF02 - Percentage van de bevolking die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 
PA9.2.S6  
PA9.2.S7 INF02 - Percentage van de bevolking die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 

 

Contextindicatoren

PA9.2.C1 INF03 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft (XLS, 32 Ko)
INF04 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft volgens nationaliteit en geboorteland (XLS, 38 Ko) 
PA9.2.C2 INE12 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko) 
PA9.2.C3 INF02 - Percentage van de bevolking die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 

 

Beleidsvlak 10 : Mechanismen voor de loonvorming en ontwikkeling van de arbeidskosten

Algemene indicator 

PA10.O1 ING13 - Nominale arbeidskosten per eenheid product - Groeivoet op de 3 recentste jaren (XLS, 32 Ko) 

 

Subindicatoren 

PA10.S1 ING15 - (Nominaal) loon per werknemer (XLS, 30 Ko) 
PA10.S2 ING05 - Groei van de arbeidsproductiviteit - Groei van het BBP per tewerkgesteld persoon (XLS, 27 Ko)  

 

Contextindicatoren 

PA10.C1 ING09 - Groei van de reële arbeidskosten per eenheid product - Groeivoet op de 3 recentste jaren (XLS, 33 Ko)
PA10.C2 ING16 - Reële effectieve wisselkoers (XLS, 30 Ko) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens