NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Indicatoren van de Europese Werkgelegenheidsstrategie

Het Comité voor de Werkgelegenheid, het Comité voor Sociale Bescherming en de Commissie hebben hun krachten gebundeld om een "Joint Assesment Framework" te ontwikkelen dat kwantitatieve en kwalitatieve middelen bevat om onder meer de vooruitgang te kunnen evalueren die werd geboekt op het vlak van de belangrijkste doelstellingen die werden bepaald in de Europese Werkgelegenheidsstrategie voor 2020. Het kwantitatieve aspect bestaat uit een lijst van b eleidsvlakken en indicatoren die hierop betrekking hebben.

De bijlage van de indicatoren "Werkgelegenheid" die België bij het Nationale Hervormingsprogramma voegt, is gebaseerd op deze lijst en wordt vervolledigd met aanvullende gegevens. Naast de nationale gemiddelden worden zoveel mogelijk gegevens per gewest of per gemeenschap gegeven. Deze indicatoren werden bijeengebracht door de Directie van de Studies, Statistiek en Evaluatie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg met de medewerking van de ADSEI en de bevoegde diensten van de Federale Staat, de Gewesten en Gemeenschappen.

Beleidsvlak 1: De deelname aan de arbeidsmarkt verhogen

Algemene indicator 

 PA1.O1 INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA1.S1 INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko) 
 PA1.S2 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 
 PA1.S3 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 
 PA1.S4  INB09 - Werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 39 Ko) 
 PA1.S5 INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 

 

Contextindicatoren 

 PA1.C1 INB03 - Werkgelegenheidsgroei (XLS, 35 Ko) 
 PA1.C2 INB01 - Werkzaamheidsgraad (XLS, 32 Ko)
INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko)
INB09 - Werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 39 Ko)
INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 
 PA1.C3 INC01 - Werkloosheidsgraad (XLS, 35 Ko)
INC02 - Werkloosheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 39 Ko)
INC03 - Werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko)
INC08 - Werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)  
 PA1.C4 INA08 - Activiteitsgraad (XLS, 38 Ko)
INA10 - Activiteitsgraad volgens leeftijd (XLS, 40 Ko)
INA11 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko)
INA12 - Activiteitsgraad van 20-64 jaar volgens opleidingsniveau (XLS, 38 Ko)
INA13 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)  
INA14 - Activiteitsgraad van 20-64 jaar volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko) 
 PA1.C5 INE05 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 35 Ko)
INE06 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens leeftijd (XLS, 36 Ko)
INE08 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens opleidingsniveau (XLS, 35 Ko)
INE10 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INE12 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 33 Ko)
INE13 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen (XLS, 33 Ko)
INE14 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens leeftijd (XLS, 35 Ko)
INE15 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen volgens opleidingsniveau (XLS, 30 Ko)
INE16 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INE18 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens opleidingsniveau (XLS, 30 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 1.b: Jongeren

Algemene indicator 

 PA1b.O1 INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA1b.S1 INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko) 
 PA1b.S2  INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 
 PA1b.S3  INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 

 

Contextindicatoren 

 PA1b.C1 INQ02 - NEET volgens leeftijd (XLS, 37 Ko) 
 PA1b.C2 INQ03 - NEET volgens opleidingsniveau (XLS, 37 Ko) 
 PA1b.C3 INQ04 - NEET volgens beroepsstatuut (XLS, 35 Ko) 
 PA1b.C4 INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 
 PA1b.C5 INQ07 - Werkloosheidsgraad van jongeren (XLS, 37 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 1.c: Oudere werknemers

Algemene indicator 

 PA1c.O1 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA1c.S1 INB08 - Werkzaamheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 42 Ko) 
 PA1c.S2  INP01 - Gemiddelde duur van het beroepsleven (XLS, 32 Ko)
INP02 - Gemiddelde duur van het beroepsleven - Administratieve gegevens (XLS, 36 Ko)
INP03 - Gemiddelde duur van het beroepsleven volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 38 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 1.d: Immigranten

Algemene indicator 

 PA1d.O1  INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA1c.S1 INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 
 PA1c.S2  INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko) 

 

Contextindicatoren 

 PA1d.C1 INB13 - Werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 35 Ko) 
 PA1d.C2 INB13 - Werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 35 Ko) 
 PA1d.C3 INA05 - Bevolking volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko) 
 PA1d.C4 INA06 - Bevolking volgens geboorteland (XLS, 39 Ko) 
 PA1d.C5 INC08 - Werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)  
 PA1d.C6 INC09 - Werkloosheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 37 Ko) 

 

Beleidsvlak 2: De werking van de arbeidsmarkt verbeteren; de strijd tegen de segmentering

Algemene indicator 

 PA2.O1 INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA2.S1 INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko) 
 PA2.S2 IND14 - Werknemers met een atypische arbeidsovereenkomst (XLS, 34 Ko)
IND05 - Percentage werknemers die onvrijwillig deeltijds en-of voor bepaalde duur werken (XLS, 35 Ko) 
 PA2.S3 IND17 - Overuren (XLS, 36 Ko) 
 PA2.S4  
 PA2.S5  
 PA2.S6  INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko) 
 PA2.S7  

 

Contextindicatoren 

 PA2.C1 IND18 - Toegang tot flexibele arbeid (XLS, 35 Ko) 
 PA2.C2 IND16 - Werkelijke, gewoonlijke en contractuele wekelijkse arbeidsduur (XLS, 37 Ko) 
 PA2.C3 IND17 - Overuren (XLS, 36 Ko) 
 PA2.C4 INC01 - Werkloosheidsgraad (XLS, 35 Ko)
INC02 - Werkloosheidsgraad volgens leeftijd (XLS, 39 Ko) 
 PA2.C5 INM01 - Mobiliteit volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 44 Ko)
INM03 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - Voltijds en deeltijds (XLS, 33 Ko)
  
 PA2.C6  
 PA2.C7  
  
 PA2.C8 INB10 - Werkzaamheidsgraad per provincie (XLS, 34 Ko)
INC04 - Werkloosheidsgraad per provincie (XLS, 34 Ko) 
 PA2.C9 INA05 - Bevolking volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INA06 - Bevolking volgens geboorteland (XLS, 39 Ko) 
 PA2.C10

INA17 - Aandeel van de beroepsbevolking volgens nationaliteit (XLS, 41 Ko)
INA18 - Aandeel van de beroepsbevolking volgens geboorteland (XLS, 41 Ko)
INB14 - Aandeel van de beroepsbevolking in de werkgelegenheid volgens nationaliteit (XLS, 41 Ko)
INB15 - Aandeel van de beroepsbevloking in de werkgelegenheid volgens geboorteland (XLS, 40 Ko) 

 PA2.C11 INJ03 - Evolutie van het aantal arbeidsongevallen (XLS, 33 Ko) 
 PA2.C12 INJ04 - Beroepsziekten (XLS, 28 Ko) 

 

Beleidsvlak 3: Actief arbeidsmarktbeleid

Algemene indicator 

 PA3.O1  INC05 - Langdurige werkloosheid (XLS, 36 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA3.S1  
 PA3.S2  
 PA3.S3 INR04 - Activering en arbeidsmarktondersteuning (XLS, 53 Ko) 

 

Contextindicatoren 

 PA3.C1 INR05 - Activering van niet-werkende werkzoekenden (XLS, 41 Ko) 
 PA3.C2 INR07 - Actief arbeidsmarktbeleid - Situatie na uitstroom (XLS, 52 Ko) 
 PA3.C3 INR01 - Preventieve dienstverlening om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 41 Ko)
INR02 - Nieuwe start om de instroom in de langdurige werkloosheid terug te dringen (XLS, 40 Ko) 
 PA3.C4 INR06 - Activering van langdurige werklozen - Stock (XLS, 40 Ko) 
 PA3.C5 INR03 - Instroom in de langdurige werkloosheid (XLS, 35 Ko) 
 PA3.C6 INR08 - Tijdige preventieve dienstverlening (XLS, 44 Ko)
INR09 - Tijdige reguliere activering (XLS, 55 Ko) 

 

Beleidsvlak 4: Sociale zekerheidssystemen die zijn aangepast en gericht zijn op werkgelegenheid

Sub-beleidsvlak 4.1: Aangepaste sociale zekerheidssystemen

Algemene indicator 

 PA4.1.O1 INO01 - Armoederisico (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA4.1.S1 INR13 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid per persoon die wil werken (XLS, 38 Ko) 
 PA4.1.S2 INR11 - Uitgaven voor arbeidsmarktbeleid volgens LMP indeling in percentage van het BBP (XLS, 37 Ko) 
 PA4.1.S3  
 PA4.1.S4  
 PA4.1.S5  
 PA4.1.S6  

 

Contextindicatoren 

 PA4.1.C1  

 

Sub-beleidsvlak 4.2: Het werk financieel aantrekkelijk maken

Algemene indicator 

 PA4.2.O1 INI03 - Belasting op lage lonen - Werkloosheidsvallen (XLS, 27 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA4.2.S1 INO01 - Armoederisico (XLS, 35 Ko) 
 PA4.2.S2 INI02 - Belasting op lage lonen - Gewicht van de fiscaliteit op de arbeidskosten (XLS, 30 Ko) 
 PA4.2.S3 INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 39 Ko) 
 PA4.2.S4  
 PA4.2.S5 INI04 - Belasting op lage lonen - Lageloonval (XLS, 29 Ko) 

 

Beleidsvlak 5: Combinatie werk en privéleven

Algemene indicator 

 PA5.O1 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA5.S1 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
 PA5.S2 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
 PA5.S3 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
 PA5.S4 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko) 
 PA5.S5  
 PA5.S6  

 

Contextindicatoren 

 PA5.C1 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
 PA5.C2 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
 PA5.C3 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
 PA5.C4 IND18 - Toegang tot flexibele arbeid (XLS, 35 Ko) 
 PA5.C5  

 

Beleidsvlak 6: De mogelijkheden benutten om arbeidsplaatsen te creëren

Algemene indicator 

 PA6.O1  INB03 - Werkgelegenheidsgroei (XLS, 35 Ko) 
 INB04 - Werkgelegenheidsgroei volgens sectoren (XLS, 42 Ko)  

 

Subindicatoren 

 PA6.S1 INB03 - Werkgelegenheidsgroei (XLS, 35 Ko) 
 PA6.S2 INB04 - Werkgelegenheidsgroei volgens sectoren (XLS, 42 Ko)  
 PA6.S3  
 PA6.S4 IND14 - Werknemers met een atypische arbeidsovereenkomst (XLS, 34 Ko) 

 

Contextindicatoren 

 PA6.C1  
 PA6.C2  
 PA6.C3 INL01 - Arbeidsreserve (XLS, 42 Ko) 
 PA6.C4  
 PA6.C5  
 PA6.C6 INS01 - Aandeel van groene jobs in de totale tewerkstelling (XLS, 35 Ko)
INS02 - Groei groene jobs (XLS, 34 Ko) 
 PA6.C7  

 

Beleidsvlak 7: Gendergelijkheid

Sub-beleidsvlak 7.1: Discriminatie in de werkgelegenheid

Algemene indicator 

 PA7.1.O1 INE05 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen (XLS, 35 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA7.1.S1 INE06 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen volgens leeftijd (XLS, 36 Ko) 
 PA7.1.S2 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko) 
 PA7.1.S3 IND05 - Percentage werknemers die onvrijwillig deeltijds en-of voor bepaalde duur werken (XLS, 35 Ko) 
 PA7.1.S4 INK02 - Gebrek aan opvang voor kinderen en afhankelijke personen (XLS, 42 Ko) 
 PA7.1.S5  

 

Contextindicatoren 

 PA7.1.C1 INE13 - Verschil in werkloosheidsgraad tussen vrouwen en mannen (XLS, 33 Ko) 
 PA7.1.C2 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
 PA7.1.C3  
 PA7.1.C4 INE09 - Verschil in werkzaamheidsgraad tussen mannen en vrouwen in voltijdse equivalenten (XLS, 32 Ko) 
 PA7.1.C5 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 
 PA7.1.C6 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 7.2: Loonkloof

Algemene indicator 

 PA7.2.O1 INE20 - Verschil tussen het gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen (30 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA7.2.S1 INK01 - Impact van ouderschap op de werkzaamheidsgraad (XLS, 33 Ko) 
 PA7.2.S2 INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 39 Ko) 
 PA7.2.S3  
 PA7.2.S4  

 

Contextindicatoren 

 PA7.2.C1 INK03 - Kinderopvang (XLS, 35 Ko) 
 PA7.2.C2  
 PA7.2.C3 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 
 PA7.2.C4 INE19 - Segregatie-index per activiteitensector en per beroep (XLS, 37 Ko) 

 

Beleidsvlak 8: Het aanbod aan arbeidskrachten en de productiviteit verhogen; doeltreffende, levenslange opleiding

Sub-beleidsvlak 8.1: Het aanbod aan arbeidskrachten en de productiviteit verhogen, opleiding

Algemene indicator 

 PA8.1.O1 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA8.1.S1 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 
 PA8.1.S2 INF02 - Percentage van de bevolking die het hoger onderwijs beêindigd heeft volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 
 PA8.1.S3 INS03 - Afgestudeerden hoger onderwijs in wetenschap en technologie (XLS, 32 Ko) 
 PA8.1.S4  

 

Contextindicatoren 

 PA8.1.C1 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 
 PA8.1.C2  
 PA8.1.C3  INH01 - Aantal vacatures per 1000 werkzoekenden (XLS, 26 Ko) 
 PA8.1.C4 INF01 - Volwassenen volgens opleidingsniveau en beroepsstatuut (XLS, 49 Ko) 
 PA8.1.C5 IND16 - Werkelijke, gewoonlijke en contractuele wekelijkse arbeidsduur (XLS, 37 Ko) 

 

Sub-beleidsvlak 8.2: Levenslang leren

Algemene indicator 

 PA8.2.O1 INF10 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA8.2.S1 INF16 - Participatiegraad van de werklozen aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 
 PA8.2.S2 INF13 - Participatiegraad van de werkenden aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko)
INF17 - Participatiegraad van de inactieven aan opleiding tijdens de referentiemaand (XLS, 33 Ko) 
 PA8.2.S3 INF21 - Overheidsuitgaven aan onderwijs (XLS, 32 Ko) 
 PA8.2.S4 INM01 - Mobiliteit volgens beroepsstatuut - Administratieve gegevens (XLS, 44 Ko)
INM02 - Mobiliteit volgens type arbeidsovereenkomst - bepaalde en onbepaalde duur (XLS, 47 Ko)
INM04 - Loopbaantraject volgens loonniveau (XLS, 39 Ko)
INM05 - Loopbaantraject volgens deciel - Administratieve gegevens (XLS, 37 Ko) 

 

Contextindicatoren 

 PA8.2.C1 INF11 - Participatiegraad van de bevolking aan opleiding tijdens de  referentiemaand naar leeftijd (XLS, 38 Ko) 
 PA8.2.C2 INF25 - Vorming in de ondernemingen (XLS, 36 Ko)  
 PA8.2.C3 INF25 - Vorming in de ondernemingen (XLS, 36 Ko)   
 PA8.2.C4 INF31 - Computer skills volgens gewesten geslacht.xls (XLS, 41 Ko)
INF33 - Computer skills volgens beroepsstatuut.xls (XLS, 38 Ko)
INF35 - Computer skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko) 
 PA8.2.C5 INF32 - Internet skills volgens gewesten geslacht.xls (XLS, 41 Ko)
INF34 - Internet skills volgens beroepsstatuut.xls (XLS, 38 Ko)
INF36 - Internet skills volgens opleidingsniveau.xls (XLS, 37 Ko) 

 

Beleidsvlak 9: De opvoeding en de opleidingssystemen verbeteren

Algemene indicator 

 PA9.O1 INF06 - Vroegrijdige schoolverlaters (XLS, 34 Ko) 

 

Subindicatoren 

 PA9.S1 INF03 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft (XLS, 32 Ko) 
 PA9.S2  
 PA9.S3  
 PA9.S4  INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko) 

 

Contextindicatoren 

 PA9.C1 INF03 - Percentage van de bevolking van 30 tot 34 jaar die een diploma hoger onderwijs heeft (XLS, 32 Ko)
INF22 - Overheidsuitgaven aan onderwijs volgens gemeenschap (XLS, 32 Ko)
INQ01 - NEET (XLS, 32 Ko) 
 PA9.C2 INF02 - Percentage van de bevolking die het hoger secundair onderwijs beëindigd hebben volgens leeftijd (XLS, 38 Ko) 
 PA9.C3 INS03 - Afgestudeerden hoger onderwijs in wetenschap en technologie (XLS, 32 Ko) 

 

Beleidsvlak 10: Mechanismen voor de loonvorming en ontwikkeling van de arbeidskosten

Algemene indicator 

 PA10.O1  

 

Subindicatoren 

 PA10.S1  
 PA10.S2  
 PA10.S3  

 

Contextindicatoren 

 PA10.C1  
 PA10.C2 ING06 - Arbeidskosten (XLS, 33 Ko) 
 PA10.C3  
 PA10.C4 ING04 - Groei van de arbeidsproductiviteit (XLS, 28 Ko) 
 PA10.C5 ING03 - Productiviteit van de arbeid (29 Ko) 
 PA10.C6 ING03 - Productiviteit van de arbeid (29 Ko) 
 PA10.C7  

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites