NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Indicatoren omtrent migratie

Van de indicatoren voor de opvolging van de Europese Werkgelegenheidsstrategie hebben er meerdere betrekking op de migratiestromen en de integratie van personen van vreemde afkomst in België en in de EU.  De informatie komt uit de Enquête naar de Arbeidskrachten en bevat verschillende nuttige indicatoren zoals het aandeel van de personen van vreemde afkomst in België en in de EU, hun activiteits-, werkzaamheids- of werkloosheidsgraad of hun onderwijsniveau.  De laatste vier tabellen gaan dieper in op de verschillen inzake werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad tussen de personen van vreemde afkomst en de Belgen (of Europeanen) en zijn dus een indicator van de discriminatie op de arbeidsmarkt.  De informatie heeft voornamelijk betrekking op enerzijds de personen met buitenlandse nationaliteit en anderzijds op de personen geboren in het buitenland.  Een bijkomend onderscheid wordt gemaakt tussen de oudkomers en de recente nieuwkomers  (minder dan zes maanden geleden in het land aangekomen).

Bevolking

INA05 - Bevolking volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INA06 - Bevolking volgens geboorteland (XLS, 39 Ko)
INA07 - Bevolking van 20 tot 64 jaar volgens opleidingsniveau en nationaliteit (XLS, 52 Ko) 

Actieve bevolking

INA13 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INA14 - Activiteitsgraad van 20-64 jaar volgens nationalitiet (XLS, 40 Ko)
INA15 - Activiteitsgraad van 15-64 jaar volgens geboorteland (XLS, 41 Ko)
INA16 - Activiteitsgraad van 20-64 jaar volgens geboorteland (XLS, 41 Ko) 
INA17 - Aandeel van de beroepsbevolking volgens nationaliteit (XLS, 41 Ko)
INA18 - Aandeel van de beroepsbevolking volgens geboorteland (XLS, 41 Ko)  

Werkgelegenheid

INB12 - Werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 35 Ko)
INB13 - Werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 35 Ko)
INB14 - Aandeel van de beroepsbevolking in de werkgelegenheid volgens nationaliteit (XLS, 41 Ko)
INB15 - Aandeel van de beroepsbevolking in de werkgelegenheid volgens geboorteland (XLS, 40 Ko) 
INE10 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 40 Ko)
INE11 - Verschil in werkzaamheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 40 Ko) 

Werkloosheid

INC08 - Werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 38 Ko)
INC09 - Werkloosheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 37 Ko)
INE16 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens nationaliteit (XLS, 39 Ko)
INE17 - Verschil in werkloosheidsgraad volgens geboorteland (XLS, 38 Ko) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens