NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Vooraleer de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling voor de chemische agentia opgenomen in de bijlage VI.1-1. A van de codex over het welzijn op het werk vast te stellen, wordt een publieke raadpleging georganiseerd.

Deze raadpleging en de modaliteiten voor het indienen van een eventueel bezwaar geschieden overeenkomstig de raadplegingsprocedure (PDF, 39 KB).

De vierde publieke raadplegingsprocedure is gestart op 2 mei 2017. Deze procedure beoogt de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2017/164 tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, en een verdere actualisering van de huidige grenswaardenlijst gebaseerd op de aanpassingen van de ACGIH van 2009 tot en met 2016.

Er worden 2 lijsten voorgelegd:

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot 1 september 2017. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot 1 december 2017.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites