NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2018 - Realisatie van e-learningmodules in verband met welzijn op het werk

Hoofdthema

2018 Realisatie van e-learningmodules in verband met welzijn op het werk

Subthema

De wet van 4 augustus 1996 over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bestaat sinds 20 jaar maar is weinig bekend en wordt weinig toegepast in de kleine structuren (KMO’s,…). Het is zo dat in de kleine structuren met minder dan 20 werknemers, elk ondernemingshoofd dienst doet als preventieadviseur voor zijn personeel. Dit is het publiek waarop dit project voornamelijk is gericht.

De ondernemingen doen een beroep op externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW) maar deze betalende diensten zijn vaak beperkt tot enkele uren advies per jaar, die vaker als een inspectie worden beschouwd dan als hulp bij de preventie.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg staat borg voor het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsrelatie, in een sociaal gecontroleerde economie. De FOD staat in voor de bescherming en de promotie van het welzijn op het werk en neemt actief deel aan de ontwikkeling van de sociale wetgeving, zowel op nationaal als op internationaal vlak.

In dit kader wenst de AD DG Humanisering korte e-learningmodules te ontwikkelen over welzijn op het werk om het doelpubliek te sensibiliseren voor het welzijn op het werk en de preventiemaatregelen te promoten voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers.

Het Opleidingsinstituut voor de Federale Overheid (OFO) heeft e-learningmodules ontwikkeld over dezelfde thema’s voor een totale duur van 6 u, deze modules zijn echter bestemd voor de federale sector en zijn gericht op de tertiaire sector. Deze modules moeten dienen als inspiratiebron voor de inhoud maar zij moeten worden aangepast aan het doelpubliek dat in dit project wordt beoogd en alle modules samen moeten een totale duur hebben van 2u.

Timing

2018-2019

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Wim Govaerts, EPYC

Onderzoeksopzet

Doestellingen


De opdracht heeft betrekking op de realisatie van 5 e-learningmodules voor de rekening van de FOD Werkgelegenheid.

 • Module 1 : Inleiding (met name over de kosten/baten van de preventie) en welzijnswet
 • Module 2 : Veiligheid op het werk (brand, elektriciteit, vallen, uitglijden, gevaarlijke producten…)
 • Module 3 : Gezondheid op het werk
 • Module 4 : MSA (musculoskeletale aandoeningen: rugpijn, tendinitis…)
 • Module 5 : PSR (psychosociale risico’s)

De geschatte duur bedraagt maximaal 20 minuten per module (dus in totaal 20 minuten * 5 modules = 100 minuten).

De modules moeten in het Frans en in het Nederlands worden verstrekt.

De modules zijn bestemd voor de verschillende gebruikers van de FOD Werkgelegenheid:

 • Ondernemingshoofden (voornamelijk KMO’s)
 • Diverse organisaties zoals sociale partners, unie van de middenstand, enz.
 • Studenten van de hoge scholen, met name human ressources, management enz.

Na de e-learning, zal het doelpubliek:

 • Bewust zijn van de kosten en baten van de preventie inzake welzijn op het werk
 • Bewust zijn van zijn wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden inzake welzijn op het werk (gezondheid en veiligheid van de werknemer, met inbegrip van psychosociale risico’s en MSA)
 • Bewust zijn van alle diensten die de EDPBW hem kan verlenen
 • Geïnformeerd zijn, meer in het bijzonder over de musculoskeletale aandoeningen en de psychosociale risico’s (arbeidsongevallen en beroepsziektes zijn minder frequent in de KMO’s)
 • De nuttige informatie hebben om de nodige preventieacties ten uitvoer te leggen om de gezondheid en de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen en aldus zijn wettelijke verplichtingen na te komen

Pedagogische doelstellingen

Na de module te hebben gevolgd, kan de deelnemer:

 • Alle nuttige informatie vinden over
  • De welzijnswetgeving (via de site werk.belgie.be)
  • De kennis over de verschillende risico’s en preventiemiddelen (via de site www.beswic.be)
  • De folders, affiches, brochures, video’s beschikbaar bij de FOD Werkgelegenheid
  • De studiedagen voorgesteld door de FOD Werkgelegenheid (via de site http://www.evenementen.werk.belgie.be/nl)
   
 • De tools gebruiken die ter beschikking worden gesteld door de FOD Werkgelegenheid (overleggids Deparis, risicoanalyse OIRA, …)
 • Nadenken over deze risico’s om preventieacties te bepalen. De verschillende beschikbare tools kunnen hem hierbij helpen.
 

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens