NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gids voor de preventie van psychosociale risico's op het werk

De doelstelling van deze gids bestaat erin de organisaties en de ondernemingen –met inbegrip van de KMO’s en de zeer kleine ondernemingen- te helpen de preventie van psychosociale risico’s op poten te zetten die past in een globaal beleid voor het beheer van de professionele risico’s en in de sociale dialoog.

De gids bepaalt deze risico’s, geeft preventieprincipes en beschrijft op uitvoerige wijze de etappes die moeten worden gevolgd om tot een echt preventiebeleid te komen.
De voorgestelde pistes die kunnen leiden tot oplossingen, raden collectieve maatregelen aan die rekening houden met de organisatie van het werk. De gids beschrijft ook de actoren die moeten worden ingezet en geeft inlichtingen over enkele beschikbare middelen.

Elke onderneming, elke organisatie kan gebruik maken van deze pistes.

Doelgroep: Werkgevers, human resources verantwoordelijken, werknemersafgevaardigden, preventieadviseurs

Brochure : 2013, 21 x 29,5 cm, 46 pagina’s (D/2013/1205/36)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.

Gids voor de preventie van psychosociale risico's op het werk (PDF, 1,2 MB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens