NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2017 - Onderzoek naar de prevalentie van burn-out in de Belgische bevolking

Hoofdthema

2017 Onderzoek naar de prevalentie van burn-out in de Belgische bevolking

Subthema

In 2010 heeft de FOD Werkgelegenheid aan onderzoekers gevraagd om een onderzoek te voeren naar burn-out. Het rapport is beschikbaar op de website van FOD Werkgelegenheid: 2010 – Burn out bij de Belgische beroepsbevolking.

Op basis van een literatuurstudie heeft dit onderzoek het mogelijk gemaakt de diverse begrippen te verduidelijken: burn-out, stress, depressie, fibromyalgie, chronische vermoeidheid, werkverslaving. Ook de belangrijkste risicofactoren voor burn-out werden geïdentificeerd. Een instrument voor een vroege opsporing van burnout werd ook ontwikkeld. Deze tool, in de vorm van een fiche, werd gebruikt door de huisartsen en de arbeidsgeneesheren om gevallen van burnout bij werknemers die zich op hun raadpleging aanboden op te sporen.

Het voornaamste resultaat van het veldonderzoek is:

Gedurende de drie maanden van het onderzoek, werden 1 089 gevallen van burn-out (op basis van het klinisch oordeel van de verzorgingspersoneel) geregistreerd onder de 135.131 door de deelnemende artsen gemeld patiëntencontacten. Algemeen gesproken bedraagt de prevalentie van burnout in het monster aldus 0,8%.

In 2012, hebben de FOD Werkgelegenheid en de FOD Volksgezondheid een tweede onderzoek gefinancierd naar burn-out in de ziekenhuissector. Het in 2013 gepubliceerd rapport is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: 2013 - Burnout bij de artsen en de verpleegkundigen.

Het voornaamste resultaat van dit onderzoek is:

196 ziekenhuizen werd uitgenodigd, 5833 respondenten onder wie 79,5% verpleegkundigen (n = 4635) en 20,5% artsen (n = 1198), 73,8% vrouwen (n = 4307) en 26,2 % mannen (n = 1531). Het blijkt dat 6,6% lijdt aan burnout en dat 13,5% tot de risicogroep behoort.

Afgezien van deze twee onderzoeken, één uit 2010 en één uit 2012, zijn er, voor zover de FOD Werkgelegenheid bekent, geen andere gegevens over de prevalentie van burnout in België.

Het doel van deze opdracht is om recente gegevens voor België te verzamelen, niet alleen over de prevalentie van burnout, maar ook over de voornaamste arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen. Het woord "burnout" is uitgegroeid tot een in de media vaak gebruikt begrip, zowel in het bedrijfsleven als door het grote publiek wordt elk arbeidsgerelateerd ongemak vaak als burn-out afgedaan. Het is dan ook zaak om niet alleen de primaire of secundaire preventie, maar ook de werkhervatting na een lange afwezigheid duidelijk te benoemen. De duur van de arbeidsongeschiktheid als gevolg van burn-out kan immers variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Timing

2017-2018

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

Isabelle Hansez, Ulg, unité de valorisation des ressources humaines (VALORH)
Dorina Rusu, Ulg, département des sciences de la santé publique, médecine du travail et environnementale
Pierre Firket,CITES clinique du stress, ISOSL secteur santé mentale
Lutgart Braeckman, UGent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen- Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde

Onderzoeksopzet

Doelstellingen

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 1. De diagnosetool (fiches voor de artsen) van het onderzoek uit 2010 aanpassen
  • Op basis van de resultaten van het onderzoek uitgevoerd in 2010 nagaan of de tool moet worden aangepast door er rekening in te houden met eventuele in 2010 door de huisartsen vastgestelde moeilijkheden: verduidelijking, terminologie
  • Indien nodig, de tool aanpassen (http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=44193) om rekening te houden met andere arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen
  • De tool moet het echter mogelijk maken de nieuwe gegevens te vergelijken met die van 2010 
    
   
 2. Een veldonderzoek verrichten met de hulp van de huisartsen en de arbeidsgeneesheren
  • De onderzoeksmethodologie zal vergelijkbaar zijn met die uitgevoerd in 2010. Als deze methodologie zou worden aangepast, moet dat gebeuren in overleg met de FOD Werkgelegenheid.
  • In het onderzoek moet rekening worden gehouden met de genderdimensie en de leeftijd.
  • Het moet betrekking hebben op de hele Belgische grondgebied.
  • Het moet mogelijk maken de prevalentie van burnout in België, maar ook van andere arbeid gerelateerde mentale aandoeningen vast te stellen. 
   
 3. Aanbevelingen doen om de huisartsen en de arbeidsgeneesheren te helpen in de opsporing van en de sensibilisering voor de problematiek.
  • Een tool om de patiënten-werknemers te helpen tijdens de behandeling en bij de terugkeer naar het werk.
  • Een tool ten behoeve van de huisartsen om hen te helpen bij de diagnose van burnout en de differentiële diagnose van andere arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen (brochure, website, opleiding, ...).
   

In alle gevallen moet het onderzoek betrekking hebben op het hele grondgebied van de Federale Staat.
 

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens