NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Structuur van de nieuwe Codex over het welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (met uitzondering van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). Hij is op 12 juni 2017 in werking getreden.

De nieuwe Codex over het welzijn op het werk bestaat uit 10 boeken, die verder onderverdeeld worden in titels, hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, ook onderafdelingen.

Op basis van deze structuur werd er gekozen voor een nummering van de artikelen die de logica van de opbouw van de codex volgt. Het eerste cijfer, dat een Romeins cijfer is, verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort. Het tweede cijfer, dat een Arabisch cijfer is, verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort. Na een horizontale streep volgt dan per titel een doorlopende nummering.

Om het gebruik van de nieuwe structuur en nummering te vergemakkelijken, werd per boek een concordantietabel opgemaakt:

De toelichtingen over deze wetgeving vindt u op deze website bij het thema welzijn op het werk. De komende weken zullen deze toelichtingen aangepast worden in functie van de nieuwe codex.

Hieronder vindt u de structuur van de nieuwe codex. U kunt klikken op de links om de teksten (pdf-bestanden) van de titels te raadplegen.

Structuur van de codex

BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN

Titel 1: Inleidende bepalingen (PDF, 65 KB) 

Titel 2: Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid (PDF, 66 KB) 

Titel 3: Preventie van psychosociale risico’s op het werk (PDF, 140KB) 

Titel 4: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers (PDF, 251 KB) 

Titel 5:  Eerste hulp (PDF, 63 KB) 

Titel 6: Maatregelen in geval van arbeidsongeval (PDF, 88 KB) 

BOEK II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG

Titel 1: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 278 KB) 

Titel 2: De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 56 KB) 

Titel 3: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 156 KB) 

Titel 4: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs (PDF, 98 KB) 

Titel 5: De externe diensten voor technische controles op de werkplaats (PDF, 54 KB) 

Titel 6: Laboratoria (PDF, 39 KB) 

Titel 7: Comités voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 52KB) 

Titel 8: Rechtstreekse participatie (PDF, 23 KB) 

Titel 9: De Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk (PDF, 69 KB) 

BOEK III: ARBEIDSPLAATSEN

Titel 1: Basiseisen betreffende arbeidsplaatsen (PDF, 116 KB) 

Titel 2: Elektrische installaties (PDF, 61 KB) 

Titel 3: Brandpreventie op de arbeidsplaatsen (PDF, 87 KB) 

Titel 4: Ruimten met risico’s voor een explosieve atmosfeer (PDF, 74KB) 

Titel 5: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen (PDF, 102 KB) 

Titel 6: Veiligheids- en gezondheidssignalering (PDF, 148 KB) 

BOEK IV: ARBEIDSMIDDELEN

Titel 1: Definities (PDF, 14 KB) 

Titel 2: Bepalingen van toepassing op alle arbeidsmiddelen (PDF, 60 KB) 

Titel 3: Mobiele arbeidsmiddelen al dan niet met eigen aandrijving (PDF, 26 KB) 

Titel 4: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (PDF, 33 KB) 

Titel 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (PDF, 47 KB) 

BOEK V: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

Titel 1: Thermische omgevingsfactoren (PDF, 64 KB) 

Titel 2: Lawaai (PDF, 68 KB) 

Titel 3: Trillingen (PDF, 69 KB) 

Titel 4: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving (PDF, 75 KB) 

Titel 5: Ioniserende stralingen (PDF, 142 KB) 

Titel 6: Kunstmatige optische straling (PDF, 288 KB) 

Titel 7: Elektromagnetische velden (PDF, 154 KB) 

BOEK VI: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA

Titel 1: Chemische agentia (PDF, 719 KB) 

Titel 2: Kankerverwekkende mutagene en reprotoxische agentia (PDF, 127 KB) 

Titel 3: Asbest (PDF, 148 KB) 

Titel 4: Erkenning van asbestverwijderaars (PDF, 110 KB)  

BOEK VII: BIOLOGISCHE AGENTIA

Titel 1: Algemene bepalingen (PDF, 317 KB)  

BOEK VIII: ERGONOMISCHE BELASTING

Titel 1: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen (PDF, 14 KB) 

Titel 2: Beeldschermen (PDF, 45 KB) 

Titel 3: Manueel hanteren van lasten (PDF, 21 KB) 

BOEK IX: COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING

Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen (PDF, 54 KB) 

Titel 2: Persoonlijke beschermingsmiddelen (PDF, 107 KB) 

Titel 3: Werkkledij (PDF, 17 KB) 

BOEK X: WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

Titel 1: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst (PDF, 44 KB) 

Titel 2: Uitzendarbeid (PDF, 61 KB) 

Titel 3: Jongeren op het werk (PDF, 43 KB) 

Titel 4: Stagiairs (PDF, 25 KB) 

Titel 5: Moederschapsbescherming (PDF, 49 KB) 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens