NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gerelateerde regelgeving inzake het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen

Gerelateerde regelgeving inzake veiligheid van producten diensten:

Koninklijk besluit van 31 december 1992 betreffende het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PDF, 334 KB)

Omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 89/686/EEG van 21 december 1989 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen,
gewijzigd bij: 
de richtlijn 93/68/EEG van 22 juli 1993
de richtlijn 93/95/EEG van 29 oktober 1993
de richtlijn 96/58/EEG van 3 september 1996

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens