NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Gerelateerde regelgeving inzake het op de markt brengen van drukapparatuur

Regelgeving in het kader van de veiligheid van producten en diensten:
Het koninklijk besluit van 11 juli 2016 betreffende het op de markt aanbieden van drukapparatuur (PDF)
Omzetting in Belgisch recht van richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens