NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Blocintro: Arbeidsongevallen(2)

Regelgeving inzake ernstige arbeidsongevallen:

  • wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: hoofdstuk XIbis (art. 94bis tot 94nonies)
  • koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk: afdeling V, onderafdeling 1 (art. 26 en 27) en bijlagen I, II en III
  • koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk: art. 7, §1, 1°, j), art. 11, §2, 3°
  • koninklijk besluit van 28 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk XIbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de deskundigen betreft
  • ministerieel besluit van 31 mei 2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader van het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens