NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2018 - Onderzoek betreffende de impact van de managementstijlen op het welzijn op het werk

Hoofdthema

2018 Onderzoek betreffende de impact van de managementstijlen op het welzijn op het werk

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, in het kader van nieuwe initiatieven met betrekking tot burn-out.

Subthema

Managers zijn sleutelfiguren in een onderneming om de arbeidsomstandigheden te concipiëren en te verbeteren en aldus de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te beïnvloeden. Zij plannen, leiden, coördineren en controleren de arbeidsorganisatie en de arbeidsactviteiten. Zij hebben eveneens een belangrijke impact op de algemene arbeidseisen, de autonomie en de sociale ondersteuning, waarvan we weten dat zij een grote invloed hebben op de gezondheid van de werknemers. Bijgevolg zijn zij het die voornamelijk de arbeidsvoorwaarden beïnvloeden en die beslissen over veranderingen op de arbeidsplaats en in de arbeidsomgeving.

Op de site OSHwiki van het Europees agentschap EU-OSHA wordt uitleg gegeven over het belang van goed leiderschap inzake welzijn op het werk : https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health 

Op de bladzijden OSH Management and organisation (https://oshwiki.eu/wiki/OSH_Management_and_organisation), worden verschillende managementstijlen beschreven:

 • Types and styles of management: Considering the main method employed, one type of management is currently much better known than the all others: the management by objectives (MBO). So much so, that is almost MBO and the rest. The 'rest' includes:
  • management by leadership :focuses on the leader and his/her capacity to inspire and motivate followers;
  • management by control: focuses on strict supervision and enforcement of orders;
  • management by mission: general directions are given to define and support company’s role.
 • Management by objectives is very much used in all kind of companies. It is used by the main standards for management systems. Objectives at company level are reached by achieving correspondent subordinated objectives at lower levels, throughout the company. Properly applied, it supports unity of action, participation, monitoring and corrective/preventive actions. It may also end up being just a paper exercise, with little practical utility.

Op de bladzijde OSHWIKI staan ook de 10 gouden regels voor een beter management vermeld : https://oshwiki.eu/wiki/The_importance_of_good_leadership_in_occupational_safety_and_health 

Ten Platinum Rules for better Management:

 1. Remember you are working with people
  • Do not exhaust them
  • People are not machines
  • Treat them with dignity and respect
   
 2. Listen to and talk with your people
  • Be inclusive
  • Do it frequently
  • Value and develop people skills in supervisors and managers
   
 3. Fix things promptly
  • Don not let issues fester
  • Keep people informed of progress
   
 4. Make sure your paper work is worth having
  • Keep it current
  • Make sure it is meaningful
   
 5. Improve competency in OSH
  • Particularly at management level
 6. Encourage people to give you bad news
 7. Fix your workplace first
 8. Measure and monitor risks, that people are exposed to
  • Don not just react to incidents: fix things before they happen
  • Control risks at their source
   
 9. Keep checking that what you are doing is working effectively
  • Are you achieving what you think you are?
  • Apply adequate resources in time and money
   

For taking these rules into practice and making them actually important in a company, there are three major steps to do: The rules should be discussed within the teams in the company, gaps should be identified and close networking is then required to put them into practice.

Zoals we vaststellen op deze synthesepagina’s OSHWIKI, werden de soorten en stijlen van management alsook de impact ervan op het welzijn op het werk veel bestudeerd. De managementstijl heeft weliswaar een impact op alle arbeidsomstandigheden maar heeft een nog grotere, zichtbare, directe invloed op de psychosociale risico’s.

Onderzoek in het veld toont aan dat de proximiteitsmanager niet alleen een belangrijke invloed kan hebben op de PSR van zijn werknemers maar ook dat het met deze managers vaak slechter gaat dan met hun werknemers in termen van PSR. De Belgische gegevens van 2015 van de enquête van Eurofound (EWCS 2015) over de arbeidsomstandigheden tonen aldus aan dat 42% van de managers zeggen dat zij altijd of meestal gestresseerd zijn, terwijl het globale gemiddelde 33% bedraagt.

De doelstelling van deze opdracht is de balans op te maken van de managementstijlen die worden aangeleerd en die bestaan in de Belgische ondernemingen teneinde de impact ervan op het welzijn op het werk te bestuderen.

Timing

2018-2020

Opdrachtgever

Directie van het onderzoek over de verbetering van de arbeidsomstandigheden (DiOVA)

Onderzoeksteam

 • VUB : Prof. Dr. Christophe Vanroelen, Jan De Schampheleire, Deborah De Moortel
 • UCL : Prof. Dr. Laurent Taskin, Clotilde Hallet, Laurianne Terlinden

Onderzoeksopzet

Doestellingen

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 1. De lijst opmaken van de verschillende managementstijlen in België
  • Het is belangrijk om de managementstijlen te kunnen kennen die worden aangeleerd in de Belgische managementscholen tijdens de basisopleiding maar ook tijdens de voortgezette opleiding van de managers, in het bijzonder van de proximiteitsmanagers.
   • Welke zijn de belangrijkste managementstijlen die in België worden aangeleerd aan de toekomstige proximiteitsmanagers?
   • Worden deze managementstijlen in andere scholen aangeleerd dan de managementscholen, bijvoorbeeld aan de toekomstige ingenieurs of dokters?
   • Legt het onderwijs van deze managementstijlen de link met de impact ervan op het welzijn op het werk?
    
  • Zo heeft het ANACT in Frankrijk in 2017 een gids gepubliceerd : Leren om de arbeid te managen. Witboek van de initiatieven in basis- en voortgezette opleiding. https://www.anact.fr/livre-blanc-pour-apprendre-manager-le-travail
   • Kan de balans die werd opgemaakt in Frankrijk worden toegepast op datgene wat in België wordt aangeleerd?
   • Bestaan er hierover andere bronnen in de literatuur?
   • Kan men lessen trekken uit de literatuur over de managementstijlen die moeten worden bevorderd ten opzichte van andere ?


   •  
    
   
 2. Een overzicht opmaken van de literatuur over het verband tussen de managementstijlen en het welzijn op het werk (geestelijke gezondheid en lichamelijke gezondheid).
  • Zoals de site OSHWIKI van het agentschap EU-OSHA aantoont, worden aanbevelingen (10 gouden regels) in termen van management vermeld.
  • De bedoeling van het literatuuroverzicht zou er enerzijds in bestaan om dit verband zodanig samen te vatten dat deze kennis gemakkelijk kan worden verspreid naar de proximiteitsmanagers. Dit zou als basis dienen voor een reeks aanbevelingen, opgenomen in de internationale en nationale literatuur, die zou worden aangepast aan de Belgische context en in een passende vorm verspreid onder de studenten toekomstige managers en onder de huidige proximiteitsmanagers.

    
   
 3. De praktijken van de proximiteitsmanagers op een kwalitatieve manier analyseren (interviews, focus groups…) maar ook de noden van de scholen om het verband met het welzijn op het werk beter te integreren in hun onderwijs:
  • Bestaat er een belangrijk verschil tussen datgene wat wordt aangeleerd aan de managers in hun basis- en voortgezette opleiding en hun praktijken op het terrein?
  • Wat is de impact van de beheerstools (evaluatie, reportingtools, kwantitatieve vs kwalitatieve evaluatie, bench marking, …) op het welzijn van de werknemers en van de ploegen?
  • Welke rol spelen de arbeidsgemeenschappen: hoe gemeenschappen creëren binnen de ploegen? Uitgaande van de hypothese dat dit een beschermingsfactor is tegen PSR.
   • De analyse zal zowel op het niveau van de werknemers (vanuit individueel standpunt) als op het niveau van de ploegen gebeuren (gemeenschappelijke visie).
    
   

Dit onderzoek zal ook moeten aantonen wat goed werkt, zodat men ook een positieve visie kan hebben over de managementstijlen.

In ieder geval moet het onderzoek betrekking hebben op het gehele grondgebied van de federale Staat.

Bijkomende inlichtingen

Indien u meer informatie wenst over dit onderzoek of de publicaties, neem dan contact op met de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA), E. Blerotstraat 1 - 1070 Brussel, alain.piette@werk.belgie.be.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens