NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

2007 - Collectieve onderhandelingen bij het invoeren van telewerk

Hoofdthema

Telewerk en de invoering van telewerk in de onderneming. Het project en onderzoek beoogt een pro-actieve aanpak, in het bijzonder op het gebied van de verbetering van de kwaliteit van de arbeid en de ontwikkeling van nieuwe arbeidsvormen, in casu telewerken of werken van op afstand of lokatie.
De fundamentele doelstelling van het project is enerzijds te bepalen of telewerk een bron voor kwaliteitsvolle werkgelegenheid kan inhouden en onder welke voorwaarden, en anderzijds goede praktijken bevorderen die de kwaliteit van deze jobs zal doen toenemen.

Subthema:

Collectieve onderhandelingen bij het invoeren van telewerk

Timing:

2004 - 2005:onderzoek naar telewerk in de privé-sector: analyse van praktijkvoorbeelden en bestaande gewoontes/ gebruiken
2006: verlengde van het onderzoek 2004 - 2005: onderzoek naar telewerk in de publieke sector: onderzoek en analyse van bestaande praktijken van telewerk in de publieke sector: federale overheid, gemeenschappen en gewesten, provincies, stadsbesturen,….
2007: acties in kader van de  visibiliteit

Opdrachtgever:

FOD WASO met de steun van het ESF
De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is reeds enkele jaren promotor van onderzoeksprojecten betreffende welzijn op het werk. Binnen het project "Telewerk" behoort het organiseren van informatie- en sensibilisatiecampagnes tot de opdracht van HUA. Dit betekent onder meer het formaliseren en het verspreiden van kennis over het thema "telewerk" en omtrent de methodes voor detectie van risicofactoren, preventie en interventie op vlak van welzijn op het werk voor de telewerker, kortom tools die het resultaat zijn van de onderzoeksprojecten zoals de "gids" en in de Sobane-reeks de brochure die betrekking heeft op telewerk (= brochure bestemd voor de tertiaire sector).

Onderzoeksteam:

ULB (TEF) - VUB (TESA en SORE)
2004 - 2005: coördinator: Maxime Stroobant
2006 - 2007: coordinator: Esteban Martinez

Onderzoeksopzet:

Het onderzoek wil aantonen dat collectief overleg een voorwaarde is voor het succesvol invoeren van telewerk.

Resultaten:

Onderzoeksrapporten "Telewerk en collectieve onderhandelingen" en "Telewerk in de openbare sector (PDF, 823 Kb)

Publicatie(s):

De brochure "telewerk in de privé-sector" verschijnt weldra. Deze brochure neemt de vorm aan van een praktische gids voor het invoeren van telewerk. De gids bevat eveneens "kaders" met daarin praktische voorbeelden en aandachtspunten. Een kader richt zich specifiek op het thema "welzijn op het werk" en moet de telewerker in staat stellen een beoordeling te maken van zijn werkomgeving thuis.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens