NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Indexcijfer van de conventionele lonen

Arbeiders

De index van de conventionele arbeiderslonen geeft de evolutie weer van het bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimum bruto uurloon, zonder rekening te houden met de diverse premies.

Er worden drie verschillende factoren onderscheiden die het indexcijfer beïnvloeden:

  • de aanpassingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de binnen het paritair comité gebruikelijke werkwijze
  • de conventionele verhogingen, zoals die bij CAO werden vastgelegd
  • de invloed van de vermindering van de arbeidsduur

Bedienden

Het indexcijfer van de conventionele bediendenlonen slaat terug op het bij CAO vastgelegde minimum bruto maandloon, eveneens zonder rekening te houden met de verschillende premies.

Hierbij worden volgende twee factoren die de index beïnvloeden onderscheiden:

  • de aanpassingen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, volgens de binnen het paritair comité gebruikelijke werkwijze
  • de conventionele verhogingen, zoals die bij CAO werden vastgelegd

Tabellen

OPGELET 

Het basisjaar voor het indexcijfer van de conventionele lonen werd vanaf het eerste trimester van 2014 gewijzigd van 1997 naar 2010.  Dit houdt in dat het gemiddelde indexcijfer van 2010 werd gelijkgesteld aan 100.

De omzettingscoëfficiënten zijn terug te vinden in de tabellen ICL01 en ICL02.
De tabellen met cijfers per bedrijfstak volgen nu de NACE BEL 2008 verdeling.

Verder zijn er enkele methodologische aanpassingen doorgevoerd waardoor de conventionele loonindex dichter aansluit bij de werkelijkheid.

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens