NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Lijst van afkortingen indicatoren

Inleiding           

Deze indicatorenbijlage werd samengesteld door de Directie van de Studies, Statistiek en Evaluatie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, met medewerking van ADSEI en de bevoegde diensten van de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.

De nummers “EES” verwijzen naar het nummer van de indicatoren in de lijst die door het Comité van de Werkgelegenheid werd vastgelegd voor 2009.

Tenzij anders vermeld, is het betreffende gewest deze van de woonplaats. In de cijfergegevens wordt een punt gebruikt als scheiding tussen duizendtallen en een komma om de decimalen af te zonderen.

Lijst van afkortingen

 

ADG Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (voormalig Nationaal Instituut voor de Statistiek)
BBP Bruto Binnenlands Product
DKF Dienst für Kind und Familie
EAK Enquête naar de arbeidskrachten
EES European Employment Strategy
EU Europese Unie
EU - SILC EU Statistics on Income and Living Conditions
FBP Federaal Planbureau
FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
FOREM Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi
INR  Instituut voor de Nationale Rekeningen 
K&G  Kind en Gezin
KSZ  Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
LMP  Labour Market Policies 
M, V, T  Mannen, Vrouwen, Totaal 
NACE  Sectorclassificatie NACE Rev. 1
NBB  Nationale Bank van België 
NUTS Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek 
ONE Office de la Naissance et de l'Enfance
PWA  Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
R&D Research and Development
RIZIV  Rijksinstituut voor de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
RSZ  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
RVA  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
RVP  Rijksdienst voor Pensioen 
SVR Studiedienst van de Vlaamse Regering
VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens