NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen / Bonusplannen - Procedures en formulieren

Verplichte modellen

Collectieve arbeidsovereenkomsten en toetredingsaktes tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO worden neergelegd, moeten opgesteld worden overeenkomstig een verplicht model.

Opgelet: Sinds 1 januari 2019 is er een nieuw verplicht modelformulier van toepassing, en dit zowel voor de invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen via een ondernemings-cao, als via een toetredingsakte.

Opgelet: Sinds 25 maart 2019 kan een werkgever of zijn gemandateerde een toetredingsakte online indienen via www.bonusplannen.be, www.plansbonus.be of www.bonusplaene.be.


Verplichte modellen sinds 1 januari 2019 

Verplicht model van CAO 

Verplicht model van CAO tot invoering van niet-reccurente resultaatsgebonden voordelen 

Muster eines KAA zur Einführung einmaliger ergebnisgebundener Vorteile 


Verplicht model van toetredingsakte 

Verplicht model van toetredingsakte tot invoering van niet-reccurente resultaatsgebonden voordelen 

Muster für die Beitrittsakte und den Zuteilungsplan zur Einführung einmaliger ergebnisgebundener Vorteile 


Overige documenten

Aandachtspunten voor indienen toetredingsakte niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 

Gedetailleerde uitleg bij de inhoud van het toekenningsplan tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 

Gedetailleerde informatie met betrekking tot het stelsel van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens