NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Seveso: preventie van zware ongevallen - Regelgeving

Toelichting bij de wetgeving ter preventie van zware ongevallen 

Belgische regelgeving

Het Samenwerkingsakkoord (Seveso III)

Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (pdf, 854 kB) 

Achtergrondinformatie bij het samenwerkingsakkoord:

Gerelateerde Belgische wetgeving

Europese regelgeving

"Seveso III"-Richtlijn

Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (pdf, 1049 kB)


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens