NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Monitoring - bijlagen

Bij gebruik van deze gegevens, gelieve de volgende bron te vermelden : « Bron : Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, KSZ. Berekening en verwerking : FOD WASO » 

Demografie

1.1 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 15 Ko
1.2 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) - Overzicht – XLS, 10 Ko
1.3 Verdeling van de bevolking van vreemde origine van 18 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 13 Ko
1.4 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar per gewest volgens origine (2008-2012) – XLS, 13 Ko
1.5 Verdeling van de bevolking van vreemde origine van 18 tot 60 jaar per gewest volgens origine (2008-2012) – XLS, 18 Ko
1.6 Bevolking van 18 tot 60 jaar per gewest volgens origine (2008-2012) – XLS, 19 Ko
1.7 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 16 Ko
1.8 Bevolking van 18 tot 60 jaar volgens migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 14 Ko
1.9 De derde generatie van 18 tot 60 jaar (2008-2012) – XLS, 10 Ko
1.10 De tweede generatie van 18 tot 60 jaar (2008-2012) – XLS, 10 Ko
1.11 Verdeling van Belgen van 18 tot 60 jaar die de nationaliteit hebben verworven (Belgen van eerste generatie) (2008-2012) – XLS, 10 Ko
1.12 Verdeling van personen met een vreemde nationaliteit van 18 tot 60 jaar (Belgen van eerste generatie - inschrijving in het RR) (2008-2012) – XLS, 10 Ko
1.13 Bevolking van 18 tot 60 jaar volgens migratieachtergrond per gewest (2008-2012) – XLS, 24 Ko
1.14 De derde generatie van 18 tot 60 jaar per gewest (2008-2012) – XLS, 12 Ko
1.15 De tweede generatie van 18 tot 60 jaar per gewest (2008-2012) – XLS, 12 Ko
1.16 Verdeling van Belgen van 18 tot 60 jaar die de nationaliteit verworven per gewest (Belgen van eerste generatie) (2008-2012) – XLS, 12 Ko
1.17 Verdeling van personen met een vreemde nationaliteit van 18 tot 60 jaar per gewest (Belgen van eerste generatie - inschrijving in het RR) (2008-2012) – XLS, 12 Ko
1.18 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens migratieachtergrond en geslacht (2008-2012) – XLS, 16 Ko
1.19 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 24 Ko
1.20 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens origine en migratieachtergrond per gewest (2008-2012) - Aantal en aandeel – XLS, 45 Ko
1.21 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens migratieachtergrond en origine (2008-2012) – XLS, 22 Ko
1.22 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens migratieachtergrond en origine per gewest (2008-2012) - Aantal en aandeel – XLS, 43 Ko
1.23 Leeftijdspiramide volgens origine (2008-2012) – XLS, 227 Ko
1.24 Leeftijdspiramide volgens origine - Brussel (2008-2012) – XLS, 225 Ko
1.25 Leeftijdspiramide volgens origine - Wallonië (2008-2012) – XLS, 227 Ko
1.26 Leeftijdspiramide volgens origine - Vlaanderen (2008-2012) – XLS, 232 Ko 

Werkgelegenheid

De actieven en de inactieven

2.1.1 Verdeling van de bevolking van 18 tot 60 jaar volgens socio-economische positie (2008-2012) – XLS, 12 Ko
2.1.2 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 14 Ko
2.1.3 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar volgens origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 33 Ko
2.1.4 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar volgens origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 18 Ko
2.1.5 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar per gewest volgens origine (2008-2012) – XLS, 22 Ko
2.1.6 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar in Brussel volgens origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 33 Ko
2.1.7 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar in Wallonië volgens origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 30 Ko
2.1.8 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar in Vlaanderen volgens origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 31 Ko
2.1.9 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar in Brussel volgens origine, geslacht en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 55 Ko
2.1.10 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar in Wallonië volgens origine, geslacht en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 54 Ko
2.1.11 Actieven en inactieven van 18 tot 60 jaar in Vlaanderen volgens origine, geslacht en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 55 Ko 

De werkgelegenheid

2.2.1 Werkgelegenheidsgraad van personen van 18 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 13 Ko
2.2.2 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 11 Ko
2.2.3 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens origine en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 20 Ko
2.2.4 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 20 Ko
2.2.5 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 13 Ko
2.2.6 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens geslacht, origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 30 Ko
2.2.7 Kloof in werkgelegenheidsgraad van personen tussen 20 en 60 jaar tussen vrouwen en mannen van Belgische origine en van vreemde origine (2008-2012) – XLS, 13 Ko
2.2.8 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens gewest en origine – XLS, 15 Ko
2.2.9 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar volgens gewest, origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 41 Ko
2.2.10 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar in Brussel volgens origine, geslacht en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 29 Ko
2.2.11 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar in Wallonië volgens origine, geslacht en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 29 Ko
2.2.12 Werkgelegenheidsgraad van personen van 20 tot 60 jaar in Vlaanderen volgens origine, geslacht en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 31 Ko
2.2.13 Verdeling van de werkgelegenheid van personen van 20 tot 60 jaar tussen loontrekkenden en zelfstandigen volgens origine (2008-2012) – XLS, 55 Ko
2.2.14 Verdeling van de werkgelegenheid van personen van 20 tot 60 jaar tussen loontrekkenden en zelfstandigen volgens geslacht en origine (2008-2012) – XLS, 20 Ko
2.2.15 Verdeling van de werkgelegenheid van personen van 20 tot 60 jaar tussen loontrekkenden en zelfstandigen volgens gewest en origine (2008-2012) – XLS, 27 Ko
2.2.16 Werkgelegenheidsgraad bij personen van 20 tot 29 jaar volgens migratieachtergrond (2008-2012) – 3e generatie – XLS, 12 Ko 

De activiteitensectoren

2.3.1 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per activiteitensector, gewest waar men werkt en geslacht (2012) - Absolute cijfers – XLS, 20 Ko
2.3.2 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per activiteitensector, gewest waar men werkt en geslacht (2012) - % – XLS, 30 Ko
2.3.3 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per activiteitensector en gewest waar men werkt (2012) - % – XLS, 16 Ko
2.3.4 Aandeel werkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per activiteitensector en gewest waar men werkt (2012) – XLS, 18 Ko
2.3.5 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, gewest waar men werkt en geslacht (2012) – XLS, 17 Ko
2.3.6 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2012) - Absolute cijfers – XLS, 19 Ko
2.3.7 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (afdeling - 2 cijfers)(2012) - % – XLS, 26 Ko
2.3.8 Verschil aandeel werknemers van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2012) - in procentpunten – XLS, 27 Ko
2.3.9 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en geslacht (2012) - Absolute cijfers – XLS, 28 Ko
2.3.10 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en geslacht (2012) - % – XLS, 43 Ko
2.3.11 Verschil aandeel werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en geslacht (2012) - in procentpunten – XLS, 39 Ko
2.3.12 Aandeel werkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2012) – XLS, 23 Ko
2.3.13 Opsplitsing van de zelfstandigen van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2012) - Absolute cijfers – XLS, 17 Ko
2.3.14 Opsplitsing van de zelfstandigen van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2012) - % – XLS, 22 Ko
2.3.15 Verschil aandeel zelfstandigen van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2012) - in procentpunten – XLS, 21 Ko
2.3.16 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en gewest waar men werkt (2012) - Absolute cijfers – XLS, 35 Ko
2.3.17 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en gewest waar men werkt (2012) - % – XLS, 54 Ko
2.3.18 Verschil aandeel werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en gewest waar men werkt (2012) - in procentpunten – XLS, 51 Ko
2.3.19 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en leeftijdsklasse (2012) - Absolute cijfers – XLS, 79 Ko
2.3.20 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en leeftijdsklasse (2012) - % – XLS, 128 Ko
2.3.21 Verschil aandeel werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en leeftijdsklasse (2012) - in procentpunten – XLS, 119 Ko
2.3.22 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en activiteitensector (2012) - Absolute cijfers – XLS, 52 Ko
2.3.23 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en activiteitensector (2012) - % – XLS, 86 Ko
2.3.24 Verschil aandeel van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en activiteitensector (2012) – in procentpunten – XLS, 81 Ko 

De paritaire comités

2.4.1 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2008) - Absolute cijfers – XLS, 17 Ko
2.4.2 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2009) - Absolute cijfers – XLS, 17 Ko
2.4.3 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2010) - Absolute cijfers – XLS, 18 Ko
2.4.4 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2011) - Absolute cijfers – XLS, 18 Ko
2.4.5 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2012) - Absolute cijfers – XLS, 18 Ko
2.4.6 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2008) - % – XLS, 22 Ko
2.4.7 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2009) - % – XLS, 22 Ko
2.4.8 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2010) - % – XLS, 24 Ko
2.4.9 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2011) - % – XLS, 22 Ko
2.4.10 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité, gewest waar men werkt en geslacht (2012) - % – XLS, 22 Ko
2.4.11 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2008) - % – XLS, 13 Ko
2.4.12 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2009) - % – XLS, 13 Ko
2.4.13 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2010) - % – XLS, 15 Ko
2.4.14 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2011) - % – XLS, 13 Ko
2.4.15 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2012) - % – XLS, 13 Ko
2.4.16 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2008) – XLS, 13 Ko
2.4.17 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2009) – XLS, 14 Ko
2.4.18 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2010) – XLS, 16 Ko
2.4.19 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2011) – XLS, 14 Ko
2.4.20 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per paritair comité en gewest waar men werkt (2012) – XLS, 14 Ko
2.4.21 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2008) - Absolute cijfers – XLS, 15 Ko
2.4.22 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2009) - Absolute cijfers – XLS, 15 Ko
2.4.23 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2010) - Absolute cijfers – XLS, 17 Ko
2.4.24 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2011) - Absolute cijfers – XLS, 15 Ko
2.4.25 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2012) - Absolute cijfers – XLS, 15 Ko
2.4.26 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2008) - % – XLS, 21 Ko
2.4.27 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2009) - % – XLS, 21 Ko
2.4.28 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2010) - % – XLS, 24 Ko
2.4.29 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2011) - % – XLS, 22 Ko
2.4.30 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2012) - % – XLS, 22 Ko
2.4.31 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2008) - in procentpunten – XLS, 21 Ko
2.4.32 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2009) - in procentpunten – XLS, 21 Ko
2.4.33 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2010) - in procentpunten – XLS, 23 Ko
2.4.34 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2011) - in procentpunten – XLS, 21 Ko
2.4.35 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2012) - in procentpunten – XLS, 21 Ko
2.4.36 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2008) - Absolute cijfers – XLS, 21 Ko
2.4.37 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2009) - Absolute cijfers – XLS, 21 Ko
2.4.38 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2010) - Absolute cijfers – XLS, 23 Ko
2.4.39 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2011) - Absolute cijfers – XLS, 21 Ko
2.4.40 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2012) - Absolute cijfers – XLS, 23 Ko
2.4.41 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2008) - % – XLS, 31 Ko
2.4.42 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2009) - % – XLS, 31 Ko
2.4.43 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2010) - % – XLS, 34 Ko
2.4.44 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2011) - % – XLS, 32 Ko
2.4.45 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2012) - % – XLS, 32 Ko
2.4.46 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2008) - in procentpunten – XLS, 30 Ko
2.4.47 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2009) - in procentpunten – XLS, 30 Ko
2.4.48 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2010) - in procentpunten – XLS, 32 Ko
2.4.49 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2011) - in procentpunten – XLS, 30 Ko
2.4.50 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en geslacht (2012) - in procentpunten – XLS, 30 Ko
2.4.51 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2008) – XLS, 19 Ko
2.4.52 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2009) – XLS, 19 Ko
2.4.53 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2010) – XLS, 21 Ko
2.4.54 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2011) – XLS, 19 Ko
2.4.55 Aandeel loontrekkende vrouwen van 18 tot 60 jaar per origine en paritair comité (2012) – XLS, 19 Ko
2.4.56 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2008) - Absolute cijfers – XLS, 28 Ko
2.4.57 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2009) - Absolute cijfers – XLS, 28 Ko
2.4.58 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2010) - Absolute cijfers – XLS, 28 Ko
2.4.59 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2011) - Absolute cijfers – XLS, 29 Ko
2.4.60 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2012) - Absolute cijfers – XLS, 29 Ko
2.4.61 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2008) - % – XLS, 42 Ko
2.4.62 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2009) - % – XLS, 42 Ko
2.4.63 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2010) - % – XLS, 44 Ko
2.4.64 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2011) - % – XLS, 43 Ko
2.4.65 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2012) - % – XLS, 43 Ko
2.4.66 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2008)- in procentpunten – XLS, 41 Ko
2.4.67 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2009)- in procentpunten – XLS, 41 Ko
2.4.68 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2010)- in procentpunten – XLS, 41 Ko
2.4.69 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2011)- in procentpunten – XLS, 40 Ko
2.4.70 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en gewest waar men werkt (2012)- in procentpunten – XLS, 40 Ko
2.4.71 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2008) - Absolute cijfers – XLS, 61 Ko
2.4.72 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2009) - Absolute cijfers – XLS, 61 Ko
2.4.73 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2010) - Absolute cijfers – XLS, 62 Ko
2.4.74 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2011) - Absolute cijfers – XLS, 62 Ko
2.4.75 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2012) - Absolute cijfers – XLS, 62 Ko
2.4.76 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2008) - % – XLS, 95 Ko
2.4.77 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2009) - % – XLS, 94 Ko
2.4.78 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2010) - % – XLS, 97 Ko
2.4.79 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2011) - % – XLS, 97 Ko
2.4.80 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2012) - % – XLS, 99Ko
2.4.81 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2008) - in procentpunten – XLS, 89 Ko
2.4.82 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2009) - in procentpunten – XLS, 89 Ko
2.4.83 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2010) - in procentpunten – XLS, 93 Ko
2.4.84 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2011) - in procentpunten – XLS, 93 Ko
2.4.85 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, paritair comité en leeftijdsklasse (2012) - in procentpunten – XLS, 93 Ko
2.4.86 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2008) - Absolute cijfers – XLS, 38 Ko
2.4.87 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2009) - Absolute cijfers – XLS, 38 Ko
2.4.88 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2010) - Absolute cijfers – XLS, 40 Ko
2.4.89 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2011) - Absolute cijfers – XLS, 39 Ko
2.4.90 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2012) - Absolute cijfers – XLS, 41 Ko
2.4.91 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2008) - % – XLS, 63 Ko
2.4.92 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2009) - % – XLS, 62 Ko
2.4.93 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2010) - % – XLS, 65 Ko
2.4.94 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2011) - % – XLS, 65 Ko
2.4.95 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2012) - % – XLS, 65 Ko
2.4.96 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2008)- in procentpunten – XLS, 59 Ko
2.4.97 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2009)- in procentpunten – XLS, 59 Ko
2.4.98 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2010)- in procentpunten – XLS, 63 Ko
2.4.99 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2011)- in procentpunten – XLS, 61 Ko
2.4.100 Verschil aandeel van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en paritair comité (2012)- in procentpunten – XLS, 61 Ko  

De bezoldigde tewerkstelling

2.5.1 Loontrekkenden naar type overeenkomst en origine (2008-2012) – XLS, 20
2.5.2 Loontrekkenden naar type overeenkomst, origine en regio (2008-2012) – XLS, 241 Ko
2.5.3 Loontrekkenden naar type overeenkomst, geslacht en origine (2008-2012) – XLS, 29 Ko
2.5.4 Loontrekkenden naar type overeenkomst, geslacht, regio en origine (2008-2012) – XLS, 71 Ko
2.5.5 Loontrekkenden naar type overeenkomst, origine en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 117 Ko
2.5.6 Loontrekkenden naar type overeenkomst, origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 286 Ko
2.5.7 Loontrekkende vrouwen in dienstencheques naar origine en regio (4e kwartaal 2008-2012) – XLS, 37 Ko
2.5.8 Loontrekkende vrouwen in dienstencheques naar origine en leeftijdsklasse (4e kwartaal 2008-2012) – XLS, 33 Ko
2.5.9 Loontrekkende vrouwen in dienstencheques naar origine en migratieachtergrond (4e kwartaal 2008-2012) – XLS, 34 Ko
2.5.10 Uitzendkrachten naar origine en regio (3e kwartaal 2008-2012) – XLS, 41 Ko
2.5.11 Uitzendkrachten naar origine en geslacht (3e kwartaal 2008-2012) – XLS, 63 Ko
2.5.12 Uitzendkrachten naar origine, geslacht en regio (3e kwartaal 2008-2012) – XLS, 67 Ko
2.5.13 Uitzendkrachten naar origine en leeftijdsklasse (3e kwartaal 2008-2012) – XLS, 98 Ko  

De voltijdse en deeltijdse tewerkstelling

2.6.1 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine, geslacht en regio (2008-2012) – XLS, 37 Ko
2.6.2 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 25 Ko
2.6.3 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 38 Ko
2.6.4 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine, regio, geslacht en gezinssituatie (2008-2012) – XLS, 109 Ko
2.6.5 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine, regio en gezinssituatie (2008-2012) – XLS, 64 Ko
2.6.6 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine, geslacht en gezinssituatie (2008-2012) – XLS,53 Ko
2.6.7 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine, leeftijdsklasse en gezinssituatie (2008-2012) – XLS, 62 Ko
2.6.8 Voltijdse en deeltijdse loontrekkenden naar origine, migratieachtergrond en gezinssituatie (2008-2012) – XLS, 86 Ko
2.6.9 Deeltijdse loontrekkenden volgens vier soorten naar origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 32 Ko
2.6.10 Deeltijdse loontrekkenden volgens vier soorten naar origine en regio (2008-2012) – XLS, 39 Ko
2.6.11 Deeltijdse loontrekkenden volgens vier soorten naar origine, geslacht en regio (2008-2012) – XLS, 66 Ko
2.6.12 Deeltijdse loontrekkenden volgens vier soorten naar origine en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 31 Ko
2.6.13 Deeltijdse loontrekkenden volgens vier soorten naar origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 58 Ko
2.6.14 Gerechtigden van RSZ-bijdrageverminderingen per soort volgens origine (2008-2012) – XLS, 20 Ko
2.6.15 Gerechtigden van RSZ-bijdrageverminderingen - Langdurig werkzoekenden naar origine en regio (2008-2012) – XLS, 18 Ko
2.6.16 Gerechtigden van RSZ-bijdrageverminderingen - Langdurig werkzoekenden naar origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 16 Ko
2.6.17 Gerechtigden van RSZ-bijdrageverminderingen - Langdurig werkzoekenden naar origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 23 Ko  

Het dagloon 

2.7.1 Verdeling van de loontrekkenden volgens deciel en origine (2008-2012) – XLS, 30 Ko
2.7.2 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse en origine (2008-2012) – XLS, 17 Ko
2.7.3 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse, origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 26 Ko
2.7.4 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse, origine en woonplaats (2008-2012) – XLS, 30 Ko
2.7.5 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse, origine, geslacht en woonplaats (2008-2012) – XLS, 51 Ko
2.7.6 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse, origine en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 35 Ko
2.7.7 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse, origine, woonplaats en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 67 Ko
2.7.8 Deciel waarin het medianloon zich situeert volgens origine en woonplaats (2008-2012) – XLS, 14 Ko
2.7.9 Verdeling van de loontrekkenden volgens deciel, origine en migratieachtergrond (2008-2012) – XLS, 121 Ko
2.7.10 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse en sector (2012) – XLS, 24 Ko
2.7.11 Verdeling van de loontrekkenden volgens loonklasse en paritair comité (2012) – XLS, 16 Ko 

De tewerkstellingsduur verspreid over 10 jaar 

2.8.1 Opsplitsing van de personen van 30 tot 60 jaar per origine en tewerkstellingsduur (2008-2012) – XLS, 24 Ko
2.8.2 Opsplitsing van de personen van 30 tot 60 jaar per origine, tewerkstellingsduur en geslacht (2008-2012) – XLS, 36 Ko
2.8.3 Aandeel vrouwen van 30 tot 60 jaar per origine en tewerkstellingsduur (2008-2012) – XLS, 18 Ko
2.8.4 Opsplitsing van de personen van 30 tot 60 jaar per origine, tewerkstellingsduur en gewest van woonplaats (2008-2012) – XLS, 49 Ko
2.8.5 Opsplitsing van de personen van 30 tot 60 jaar per origine, tewerkstellingsduur, gewest van woonplaats en geslacht (2008-2012) – XLS, 81 Ko
2.8.6 Opsplitsing van de personen van 30 tot 60 jaar per origine, tewerkstellingsduur en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 80 Ko
2.8.7 Opsplitsing van de personen van 30 tot 60 jaar per origine, migratieachtergrond en tewerkstellingsduur (2008-2012) – XLS, 72 Ko 

Werkloosheid 

De werkloosheidsgraad

3.1.1 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 18 Ko
3.1.2 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine, geslacht et regio (2008-2012) – XLS, 27 Ko
3.1.3 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 16 Ko
3.1.4 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine, leeftijdsklasse en regio (2008-2012) – XLS, 27 Ko
3.1.5 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine, migratieachtergrond en geslacht (2008-2012) – XLS, 43 Ko
3.1.6 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine, migratieachtergrond en regio (2008-2012) – XLS, 51 Ko
3.1.7 Werkloosheid bij 18-60 jaar (aantal en graad) naar origine, migratieachtergrond en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 46 Ko 

De werkloosheidsduur

3.2.1 Werkloosheid bij 18-60 jaar naar werkloosheidsduur en origine (2008-2012) – XLS, 24 Ko
3.2.2 Werkloosheid bij 18-60 jaar naar werkloosheidsduur, origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 33 Ko
3.2.3 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine en geslacht (2008-2012) – XLS, 17 Ko
3.2.4 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine, geslacht et regio (2008-2012) – XLS, 27 Ko
3.2.5 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 16 Ko
3.2.6 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine, leeftijdsklasse en regio (2008-2012) – XLS, 26 Ko
3.2.7 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine, migratieachtergrond en geslacht (2008-2012) – XLS, 40 Ko
3.2.8 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine, migratieachtergrond en regio (2008-2012) – XLS, 46 Ko
3.2.9 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine, migratieachtergrond en leeftijdsklasse (2008-2012) – XLS, 45 Ko
3.2.10 Langdurige werkloosheid bij 18-60 jaar naar origine en opleidingsniveau (2008-2012) –XLS, 15 Ko 

Inactiviteit

4.1 De inactiviteitsgraad van personen van 18 tot 24 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 12 Ko
4.2 De inactiviteitsgraad van personen van 18 tot 24 jaar per gewest volgens origine (2008-2012) – XLS, 16 Ko
4.3 De inactiviteitsgraad van personen van 18 tot 29 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 11 Ko
4.4 De inactiviteitsgraad van personen van 18 tot 29 jaar per gewest volgens origine (2008-2012) – XLS, 15 Ko
4.5 Inactieven van 18 tot 24 jaar volgens origine naar soort inactiviteit (2008-2012) – XLS, 28 Ko
4.6 Inactieven van 18 tot 24 jaar volgens origine en migratieachtergrond naar soort inactiviteit (2008-2012) – XLS, 61 Ko
4.7 De inactiviteitsgraad van personen van 25 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 11 Ko
4.8 De inactiviteitsgraad van personen van 25 tot 60 jaar volgens geslacht en origine (2008-2012) – XLS, 14 Ko
4.9 De inactiviteitsgraad van personen van 25 tot 60 jaar per gewest volgens origine (2008-2012) – XLS, 15 Ko
4.10 De inactiviteitsgraad van personen van 25 tot 60 jaar per gewest en geslacht volgens origine (2008-2012) – XLS, 21 Ko
4.11 Inactieven van 25 tot 60 jaar volgens origine naar soort inactiviteit (2008-2012) – XLS, 30 Ko
4.12 Inactieven van 25 tot 60 jaar volgens geslacht en origine naar soort inactiviteit (2008-2012) – XLS, 46 Ko
4.13 Inactieven van 25 tot 60 jaar per gewest volgens origine naar soort inactiviteit (2008-2012) – XLS, 63 Ko
4.14 Inactieven van 25 tot 60 jaar volgens origine en migratieachtergrond naar soort inactiviteit (2008-2012) – XLS, 94 Ko 

Mobiliteit

De socio-economische status

5.1.1 Verdeling van de werkenden volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 16 Ko
5.1.2 Verdeling van de werkenden die inactief zijn geworden 2 jaar later volgens het type inactiviteit, naar origine (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 23 Ko
5.1.3 Verdeling van de werkenden volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en geslacht (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 21 Ko
5.1.4 Verdeling van de werkenden volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en gewest (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 27 Ko
5.1.5 Verdeling van de werkenden volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en leeftijdsklasse (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 27 Ko
5.1.6 Verdeling van de werkenden volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en migratieachtergrond (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 47 Ko
5.1.7 Verdeling van de werklozen volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 15 Ko
5.1.8 Verdeling van de werklozen die inactief zijn geworden 2 jaar later volgens het type inactiviteit, naar origine (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 20 Ko
5.1.9 Verdeling van de werklozen volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en geslacht (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 20 Ko
5.1.10 Verdeling van de werklozen volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en gewest (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 26 Ko
5.1.11 Verdeling van de werklozen volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en leeftijdsklasse (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 26 Ko
5.1.12 Verdeling van de werklozen volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en migratieachtergrond (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 44 Ko
5.1.13 Verdeling van de inactieven volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 56 Ko
5.1.14 Verdeling van de inactieven volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en geslacht (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 21 Ko
5.1.15 Verdeling van de inactieven volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en gewest (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 27 Ko
5.1.16 Verdeling van de inactieven volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en leeftijdsklasse (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 27 Ko
5.1.17 Verdeling van de inactieven volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine en migratieachtergrond (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 47 Ko
5.1.18 Verdeling van de leefloontrekkers volgens hun activiteitstatus 2 jaar later, naar origine (2006-2008 tot 2009-2011) – XLS, 20 Ko
5.1.19 - Verdeling van de werklozen uitgestroomd naar werkend volgens hun statuut 1 jaar later, naar origine (2007-2008 tot 2011-2012) - XLS, 17 Ko)
  5.1.20 - Verdeling van de werklozen uitgestroomd naar werkend volgens hun statuut 1 jaar later, naar origine en geslacht (2007-2008 tot 2011-2012) - XLS, 22Ko
 

De loonevolutie

5.2.1 Verdeling van de loontrekkenden volgens het type transitie naar origine (2003-2008 tot 2007-2012) – XLS, 18 Ko
5.2.2 Verdeling van de personen die niet loontrekkend waren en het wel zijn 5 jaar later naar deciel en origine (2003-2008 tot 2007-2012) – XLS, 27 Ko
5.2.3 Verdeling van de loontrekkenden volgens het type transitie naar origine en geslacht (2003-2008 tot 2007-2012) – XLS, 28 Ko
5.2.4 Verdeling van de loontrekkenden volgens het type transitie naar origine en woonplaats (2003-2008 tot 2007-2012) – XLS, 34 Ko
5.2.5 Verdeling van de loontrekkenden volgens het type transitie naar origine en leeftijdsklasse (2003-2008 tot 2007-2012) – XLS, 36 Ko
5.2.6 Verdeling van de loontrekkenden volgens het type transitie naar origine en migratieachtergrond (2003-2008 tot 2007-2012) – XLS, 55 Ko 

Conclusies

6.1 Activiteitsstatus van personen van 18 tot 60 jaar volgens origine (2008-2012) – XLS, 38 Ko
6.2 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2008-2012) – XLS, 24 Ko
6.3 Opsplitsing van de werknemers van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en geslacht (2008-2012) – XLS, 35 Ko
6.4 Opsplitsing van de zelfstandigen van 18 tot 60 jaar per origine en activiteitensector (2008-2012) – XLS, 23 Ko
6.5 Opsplitsing van de loontrekkenden van 18 tot 60 jaar per origine, activiteitensector en gewest waar men werkt (2008-2012) – XLS, 45 Ko
 
 


 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens