NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwigheden over de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités

Hierna vindt u de laatste berichten en koninklijke besluiten die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn betreffende de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en subcomités.

Door te klikken op:

  • de onderstreepte datum, komt u terecht op de bladzijde van het Belgisch Staatsblad met de tekst van het bericht of het koninklijk besluit
  • het onderstreepte woord - Toelichting, wordt een korte toelichting weergegeven over de wijzigingen die zullen worden aangebracht aan het bevoegdheidsgebied van het betreffende paritair comité.

Opmerking: het verschijnen van een bericht betreffende de oprichting of de wijziging van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité betekent niet dat het comité effectief wordt opgericht of gewijzigd; het gaat slechts om een eerste stap die de betrokken partijen de mogelijkheid biedt hun opmerkingen te formuleren.
Een paritair comité of subcomité wordt pas werkelijk opgericht of gewijzigd vanaf de datum van inwerkingtreding van een koninklijk besluit waarbij het wordt opgericht of gewijzigd.

Bericht van oprichting of wijziging van een paritair comité

Wijzigingen

 

Oprichtingen

 / 

Opheffingen

/ 


Koninklijke besluiten houdende oprichting of wijziging van een paritair comité of subcomité

Wijzigingen

Oprichtingen

/


Opheffingen 

/

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens