NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwigheden over de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités

Hierna vindt u de laatste berichten en koninklijke besluiten die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn betreffende de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en subcomités.

Door te klikken op:

  • de onderstreepte datum, komt u terecht op de bladzijde van het Belgisch Staatsblad met de tekst van het bericht of het koninklijk besluit
  • het onderstreepte woord - Toelichting, wordt een korte toelichting weergegeven over de wijzigingen die zullen worden aangebracht aan het bevoegdheidsgebied van het betreffende paritair comité.

Opmerking: het verschijnen van een bericht betreffende de oprichting of de wijziging van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité betekent niet dat het comité effectief wordt opgericht of gewijzigd; het gaat slechts om een eerste stap die de betrokken partijen de mogelijkheid biedt hun opmerkingen te formuleren.
Een paritair comité of subcomité wordt pas werkelijk opgericht of gewijzigd vanaf de datum van inwerkingtreding van een koninklijk besluit waarbij het wordt opgericht of gewijzigd.

Bericht van oprichting of wijziging van een paritair comité

Wijzigingen

 /

Oprichtingen

 / 

Opheffingen

PC 308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie - Bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18/05/2017 - Toelichting 

 

Koninklijke besluiten houdende oprichting of wijziging van een paritair comité of subcomité

Wijzigingen

  •  PC 120 Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk - Koninklijk besluit van 13/05/2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 08/06/2017 
  • PC 214 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk - Koninklijk besluit van 13/05/2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 08/06/2017
  • PC 308 Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie - Koninklijk besluit van 08/06/2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23/06/2017, inwerkingtreding 01/07/2017
  •  PC 310 Paritair Comité voor de banken - Koninklijk besluit van 08/06/2017, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23/06/2017, inwerkingtreding 01/07/2017

Oprichtingen

 /
 

Opheffingen 

 /

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites