NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwigheden over de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités

Hierna vindt u de laatste berichten en koninklijke besluiten die in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn betreffende de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités en subcomités.

Door te klikken op:

  • de onderstreepte datum, komt u terecht op de bladzijde van het Belgisch Staatsblad met de tekst van het bericht of het koninklijk besluit
  • het onderstreepte woord - Toelichting, wordt een korte toelichting weergegeven over de wijzigingen die zullen worden aangebracht aan het bevoegdheidsgebied van het betreffende paritair comité.

Opmerking: het verschijnen van een bericht betreffende de oprichting of de wijziging van het bevoegdheidsgebied van een paritair comité betekent niet dat het comité effectief wordt opgericht of gewijzigd; het gaat slechts om een eerste stap die de betrokken partijen de mogelijkheid biedt hun opmerkingen te formuleren.
Een paritair comité of subcomité wordt pas werkelijk opgericht of gewijzigd vanaf de datum van inwerkingtreding van een koninklijk besluit waarbij het wordt opgericht of gewijzigd.

Bericht van oprichting of wijziging van een paritair comité

Wijzigingen

 

Oprichtingen

 / 

Opheffingen

/ 


Koninklijke besluiten houdende oprichting of wijziging van een paritair comité of subcomité

Wijzigingen

/

 

Oprichtingen

 /
 

Opheffingen 

  • PSC 128.01 Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen - Koninklijk besluit van 18/03/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10/04/2018 
  • PSC 128.02 Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers - Koninklijk besluit van 18/03/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10/04/2018 
  • PSC 128.03 Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid - Koninklijk besluit van 18/03/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10/04/2018 
  • PSC 128.05 Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder - Koninklijk besluit van 18/03/2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10/04/2018 

 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites