NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Opleidingsfonds dienstencheques

/uploadedImages/A-Z/picto_6.jpgOpgelet!  De informatie in deze rubriek gaat over bevoegdheden die, geheel of gedeeltelijk, overgedragen werden naar de gemeenschappen en gewesten.  

De bestaande regelgeving blijft gelden tot een gemeenschap of gewest ze wijzigt. 

Sinds 1 april 2015 kan u voor meer informatie terecht bij de bevoegde dienst:  

 

Wat is het Opleidingsfonds dienstencheques?

Via het Opleidingsfonds dienstencheques wenst de federale regering de opleidingsinspanningen in de dienstenchequesector te ondersteunen.

Terugbetalingen via het opleidingsbudget

Enerzijds kent het Opleidingsfonds dienstencheques jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke erkende dienstencheque-onderneming. Een dienstencheque-onderneming kan dat bedrag ontvangen indien ze één of meerdere goedgekeurde opleidingen organiseert voor haar dienstenchequewerknemers. Het Opleidingsfonds dienstencheques biedt een gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten bij interne opleidingen, externe opleidingen en opleidingen op het terrein.

Meer info over terugbetalingen via het opleidingsbudget 

Tegemoetkoming bij een opleidingstraject voor een nieuwe werknemer uit de 60%-doelgroep

Sinds 1 oktober 2013 kan een dienstencheque-onderneming anderzijds € 150 of € 350 ontvangen als een nieuwe dienstenchequewerknemer uit de 60%-doelgroep een opleidingstraject volgt van minimum negen of minimum achttien uren binnen de drie maanden na de indiensttreding. Deze bedragen worden niet verrekend op het opleidingsbudget van de onderneming. Het traject moet bestaan uit (één of meerdere) goedgekeurde externe opleidingen (waarvoor de opleidingsverstrekker een goedkeuring heeft gekregen).

Meer info over de tegemoetkoming bij een opleidingstraject voor een nieuwe werknemer uit de 60%-doelgroep 

Juridisch kader

Contact

Vanaf 1 april 2015 :

Waals Gewest

  • op het verzoek om goedkeuring van een nieuwe formatie en een lijst van erkende :

Service public de Wallonie
Direction de la formation professionnelle
Place de la Wallonie 1 - Bâtiment 2
5100 Jambes
Tel. : 081/33 43 19
e-mail : Fonds de formation.titresservices@spw.wallonie.be

  • op de vergoedingen :

FOREM
Service Fonds de formation des Titres-Services
Boulevard Tirou 104
6000 Charleroi
Tél. : 071/20 68 47
e-mail : fondsdeformation.titresservices@forem.be

Vlaams Gewest

Departement Werk en Sociale Economie
Opleidingsfonds Dienstencheques
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel.: 071/23 95 76
e-mail : opleidingsfonds.dienstencheques@vlaanderen.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Economie en Werkgelegenheid
Opleidingsfonds Dienstencheques
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel
Tel. : 02/ 204 16 31
e-mail : ffts@sprb.irisnet.be

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites