NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2005

Dit is het eerste evaluatieverslag van het werkgelegenheidsstelsel van de dienstencheques, zoals omschreven in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen.
Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De drie betrokken partijen binnen het stelsel van de dienstencheques werden bevraagd: de particulieren die gebruik maken van de dienstencheques, de werknemers tewerkgesteld onder het stelsel van de dienstencheques en de erkende ondernemingen. Het verslag geeft de bevindingen en aanbevelingen weer van deze drie betrokken actoren. Aan elk van hen is één deel van het verslag gewijd. De evaluatie van het systeem van de dienstencheques als zodanig is gebaseerd op hun bevindingen. In het laatste deel spreekt het verslag zich uit over de aspecten effectiviteit, afstemming op de behoeften, de toegevoegde waarde en de duurzaamheid en wordt ook dieper ingegaan op de bruto- en netto-effecten van het stelsel van de dienstencheques op de werkgelegenheid.

Doelgroep : studiediensten, socio-economische en politieke verantwoordelijken
Verslag: 2005, 21 x 29,5 cm, 130 pagina’s

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2005 (PDF, 543 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens