NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wegwijs in telewerk invoeren in een onderneming

Wegwijs in ... telewerk invoeren in een onderneming Welke zijn de belangrijkste aspecten waaraan de sociale partners aandacht moeten besteden alvorens een vorm van telewerk in te voeren in de onderneming?
De doelstelling van deze brochure is de actoren van het sociaal overleg in de onderneming de nodige instrumenten aan te reiken  om de onderhandelingen voor de invoering van telewerk tot een goed einde te brengen. De brochure werd opgesteld door de auteurs van de studie Telewerk en collectieve onderhandeling.

Doelgroep: werkgevers, leden van de ondernemingsraden, leden van de comités voor veiligheid en gezondheid op het werk, werknemers en werknemersvertegenwoordigers.
Brochure: 2007, 15 x 21 cm, 44 pagina's (D/2007/1205/35)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.

Wegwijs in telewerk invoeren in een onderneming (PDF, 1,1 MB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens