NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Affiche: Respectvol gedrag op het werk: een zaak van ons allen (N2)(2)

AfficheN2Deze affiche werd gerealiseerd in het kader van de campagne over respect op het werk. Het doel van deze campagne is het voorkomen van alle vormen van geweld en relationele conflicten op het werk door het valoriseren van acties en attitudes die een beter welzijn op het werk mogelijk maken.

De affiches zijn bedoeld om de werknemers te sensibiliseren en respectvol gedrag ten overstaan van elke persoon aan te moedigen.

De affichecampagne is bestemd voor alle ondernemingen van de privé-sector en de openbare sector, kleine en grote organisaties.

De campagne kadert in het project “Voorkoming van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk” van de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, gesteund door het Europees Sociaal Fonds.

Deze publicatie is voorlopig enkel beschikbaar in een downloadbare versie.


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens