NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsstelsel voor werkzoekenden

Sedert 1 juli 2004 is de RVA belast met de activering van het zoekgedrag naar werk van de werklozen. Dit programma verloopt in verschillende stappen. Sinds juli 2006 heeft het betrekking op alle uitkeringsgerechtigde volledig werklozen van minder dan 50 jaar, met uitzondering van arbeidsongeschikten.

Op verzoek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg werd een tussentijdse evaluatie gerealiseerd door IDEA Consult, in samenwerking met de FOD en de RVA.

Deze evaluatie had tot doel een analyse te maken van de invloed van het nieuwe opvolgingsstelsel op het zoekgedrag van de betrokkenen en hun kansen. Daarnaast biedt dit document een oplijsting van sterkten en zwakten van het huidige opvolgingsstelsel op basis van de verzamelde gegevens en uitgevoerde analyses.
Dit document is het eindrapport van dit onderzoek.

Doelgroep: studiediensten, socio-economische en politieke verantwoordelijken
Rapport: 2008, 61 bladzijden

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsstelsel voor werkzoekenden - eindrapport (PDF, 871 KB)
Evaluatie van het nieuwe opvolgingsstelsel voor werkzoekenden - Tabellenboek luik 1 (PDF, 416 KB)
Evaluatie van het nieuwe opvolgingsstelsel voor werkzoekenden - Tabellenboek luik 2 (PDF, 90 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens