NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2007

Dit is het meest recente evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques, zoals omschreven in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen. 

Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In het eerste deel wordt het dienstencheque-systeem in 2007 geanalyseerd vanuit diverse perspectieven.  Eerst wordt een algemeen beeld geschetst van het stelsel op basis van enkele kernindicatoren.  Vervolgens worden achtereenvolgens de gebruikers, erkende ondernemingen en werknemers geanalyseerd.  In deze hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de toestand anno 2007, alsook aan de evolutie van het systeem sinds de opstart.  Verder worden de cijfergegevens ook opgesplitst naar een aantal kenmerken (o.a. regio en type onderneming.

In deel twee van het rapport worden de volgende thema’s behandeld: loon- en arbeidsvoorwaarden, verloop van de dienstencheque-werknemers, opleiding van dienstencheque-werknemers, uitbreiding van het stelsel van de dienstencheques en gebruik van elektronische dienstencheques.  Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens verzameld in het kader van dit onderzoek. 

In deel 3 wordt eerst teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen sinds de opstart van het federaal dienstencheque-systeem in 2004.  Vervolgens wordt de globale evaluatie gemaakt van het stelsel in 2007 aan de hand van de volgende thema’s: bereik van de maatregel, effectiviteit van het systeem, duurzaamheid van de jobs en meerwaarde van het systeem. Daarnaast wordt ook een beeld gegeven van de totale bruto- en netto-kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2007. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de (directe/indirecte) terugverdieneffecten.

In het vierde en laatste deel worden, op basis van de huidige evaluatie en de drie voorgaande onderzoeken,  enkele bedenkingen geuit over het systeem naar de toekomst toe.

Het volledige rapport is enkel in het Nederlands. Een samenvatting is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2007 - eindrapport (PDF, 564 KB)
Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2007 - samenvatting (PDF, 173 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens