NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen

Deze evaluatie, voorzien bij de opmaak van het samenwerkingsakkoord, heeft een dubbel doel. Enerzijds wordt nagegaan of het oude artikel 80 van het werkloosheidsbesluit moet heringevoerd worden dan wel definitief kan geschrapt worden; anderzijds gaat de evaluatie na of het nieuwe stelsel moet uitgebreid worden naar de 50-plussers.

Het eerste deel schetst de situatie vóór het samenwerkingsakkoord. Daarna wordt in deel twee de nieuwe regeling van het samenwerkingsakkoord kort toegelicht.

In een derde deel wordt een korte beschrijving gegeven van de voornaamste evaluatie-elementen van het nieuwe stelsel zoals blijkt uit studies en evaluaties opgemaakt door o.a. de RVA, de publieke diensten voor arbeidsbemiddeling van de Gewesten, door de Vereniging van Steden en Gemeenten, en door wetenschappelijke instellingen of Universiteiten, en de studie van IDEA-consult in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 
In deel vier wordt gekeken naar de praktijken en resultaten van andere landen inzake begeleiding van werklozen en opvolging van hun zoekgedrag.

In een laatste deel tenslotte worden door de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Doelgroep: studiediensten, socio-economische en politieke verantwoordelijken
Rapport: 2008, 84 bladzijden

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (PDF, 894 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens