NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Overleggids Deparis: Telethuiswerk - Reeks SOBANE-Strategie

Overleggids Deparis: TelethuiswerkDeze map is de aanpassing van de gids voor de participatieve opsporing van risico’s (Deparis) voor de diensten van de tertiaire sector waar telethuiswerk uitgevoerd wordt. De participatieve opsporing stemt overeen met het eerste niveau van de SOBANE-strategie voor risicopreventie.

De map is bedoeld als hulpmiddel om Deparis-vergaderingen te organiseren. Bepaalde documenten eruit kunnen gekopieerd of afgeprint worden voor de deelnemers.

De map bevat de volgende documenten, die elkaar aanvullen:

  • een brochure met een korte voorstelling van de SOBANE-strategie, zodat de preventieadviseur de strategie kan uitleggen aan de deelnemers
  • een document voor de uitnodiging van de deelnemers voor de Deparis-vergadering
  • de overleggids Deparis toegepast op het telethuiswerk, die 16 tabellen omvat die 16 facetten aansnijden van de werksituatie in een dienst van de tertiaire sector waar bepaalde personen telethuiswerk verrichten
  • een aanvullende checklist bij de gids, die de telethuiswerker in staat stelt rekening te houden met de arbeidsomstandigheden thuis
  • een pagina met de voorstelling van twee reeds verschenen brochures over telewerk: Wegwijs in telewerk invoeren in een onderneming en Telewerk en collectieve onderhandelingen 

Doelgroep: preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk

Map: 2008, D/2007/1205/50

Opgelet! De map kan enkel als geheel besteld worden. Als u van bepaalde documenten meerdere exemplaren nodig hebt, kan u die kopiëren of de pdfs hieronder afprinten.

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.

(1) Overleggids Deparis: Telethuiswerk-volledige map (PDF, 5,2 MB)
(2) Map 'Telethuiswerk' (PDF, 764 KB)
(3) Korte voorstelling van de Sobane-strategie (PDF, 1,4 MB)
(4) Document voor de uitnodiging voor de Deparis-vergadering (telethuiswerk) (PDF, 684 KB)
(5) Overleggids Deparis toegepast op het telehuiswerk (PDF, 1,4 MB)
(6) Aanvullende checklist bij de gids (telethuiswerk) (PDF, 290 KB)
(7) Voorstelling van de reeds verschenen brochures over telewerk (PDF, 552 KB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens