NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ervaringsfonds - Jaarverslag 2007

Het Ervaringsfonds is een initiatief van de federale overheid, dat aansluit bij de Europese werkgelegenheidsstrategie. Het maakt deel uit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het Fonds is er op gericht de oudere werknemers langer actief op de arbeidsmarkt te houden door het verbeteren van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid.  Dit gebeurt door sensibiliseringscampagnes, het verlenen van advies, het toekennen van toelages, en het actief meewerken aan de aanpassingen van de regelgeving.

Het Jaarverslag 2007 van het Ervaringsfonds staat in het teken van de nieuwe dynamiek, die het onder meer mogelijk maakt aan schaalverruiming te gaan doen door de activiteiten van het Fonds te kaderen in een sectorale aanpak.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Ervaringsfonds - Jaarverslag 2007 (PDF, 486 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens