NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Manueel behandelen van lasten - Gids om risico's te evalueren en te voorkomen

Manueel behandelen van lasten - Gids om risico's te evalueren en te voorkomenDe risico’s die deze brochure wil voorkomen, zijn risico’s te wijten aan manuele behandeling, dit betekent niet alleen risico’s op arbeidsongevallen die gevolgen hebben voor de rug, de onderste ledematen (verstuikingen …) of voor handen en voeten (geklemde vingers …) maar ook osteoartritis, vermoeidheid en excessief energieverbruik. Met dit doel voor ogen reikt de gids enkele middelen tot zelfevaluatie aan met betrekking tot deze risico’s en stelt een waaier van prioriteiten en preventiestrategieën voor. Deze brochure werd samengesteld door een onderzoeksteam van de Dienst van de gezondheid op het werk en van gezondheidsopvoeding van de UCL.

Deze gids kan gebruikt worden samen met de Identificatiefiche van risicofactoren bij manuele behandeling.

Doelgroep: werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, ergonomen, veiligheidsingenieurs, leden van het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Brochure: 2008, 21 x 29,5 cm, 94 bladzijden (D/2008/1205/20)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.

Manueel behandelen van lasten - Gids om risico's te evalueren en te voorkomen (PDF, 2,6 MB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens