NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2008

Dit is het meest recente evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques, zoals omschreven in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen.

Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In het eerste deel wordt een algemeen beeld geschetst van het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kernindicatoren van gebruikers, erkende ondernemingen en werknemers.  Hierbij wordt aandacht besteed aan de toestand anno 2008, alsook aan de evolutie van het systeem sinds de opstart.

In deel twee van het rapport worden de volgende thema’s behandeld: erkende activiteiten en ondernemingen, de kwaliteit van het werk, opleiding en begeleiding van dienstencheque-werknemers, het verloop in het dienstenchequesysteem , financiële aspecten en visie van de gebruikers.  Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens verzameld in het kader van dit onderzoek.

In deel drie wordt een beeld gegeven van de totale bruto- en netto-kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2008.

In het vierde en laatste deel wordt een globale evaluatie van het dienstenchequesysteem in 2008 opgemaakt. Hierin wordt de toepassing van het systeem en het systeem zelf besproken.

Bijlage 1 geeft meer uitleg over de methodologie.  Bijlage 2 bevat verschillende aanvullende tabellen.

Het volledige rapport is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2008 (PDF, 1023 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens