NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Publicatie aanvragen

Alle publicaties kunnen vrij geraadpleegd en gedownload worden.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg drukt geen publicaties meer wegens budgettaire redenen en de aanpassing aan de evolutie van de informatiedragers. Een aantal publicaties zijn echter nog beschikbaar in een papieren versie.

Wanneer dit het geval is, vindt u de link "bestel de publicatie" onderaan op de pagina met de voorstelling van de brochure. De bestelling van publicaties moet bij voorkeur gebeuren via deze link ofwel via e-mail naar publicaties@werk.belgie.be

Om een breed publiek de kans te geven een publicatie te bestellen, kan er maximaal 1 exemplaar van dezelfde titel besteld worden. Verzending is enkel mogelijk naar het Belgisch grondgebied.

In een aantal strikt non-commerciële gevallen (bv. opleidingen en pedagogische activiteiten) is het mogelijk een groter aantal exemplaren van een publicatie te verkrijgen. In dat geval moet u de aanvraag richten aan de Directie van de communicatie, en dit uitsluitend per mail aan: publicaties@werk.belgie.be. In de mail vermeldt u de organisatie waarvoor u de bestelling plaatst en de reden voor de bestelling.
 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens