NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De publicaties tonen per reeks


… in het kort

De folders in deze reeks geven in enkele luiken praktische info over een bepaald aspect van een reglementering.

Wegwijs in …

Wegwijs raken in het bos van reglementeringen is niet altijd eenvoudig. De brochures in deze reeks zijn bedoeld om de weg te wijzen. Ze bundelen informatie, die vaak gefragmenteerd en verspreid is, over materies die ondernemingen en werknemers aanbelangen. Om de verschillende facetten van het onderwerp zo volledig mogelijk te kunnen behandelen wordt de redactie toevertrouwd aan elke bevoegde overheidsdienst. De voorstelling is duidelijk en toegankelijk voor iedereen. Elke brochure wordt afgesloten met een lijst van nuttige adressen.
Met een brochure uit de reeks Wegwijs in kunnen de gebruikers, werkgevers, werknemers en werkzoekenden alle facetten van een thema overschouwen en kennen ze hun rechten en verplichtingen.

Studies en onderzoeken

Deze reeks stelt de resultaten voor van onderzoeken over globale problematieken en tendenzen in de arbeidswereld. Deze onderzoeken kunnen al dan niet academisch zijn; ze zijn veelal multidisciplinair.

Juridische reeks

Deze reeks bevat juridische toelichtingen, opgesteld door de diensten van de FOD, over de voornaamste wetten die de arbeid regelen.


Welzijn

Deze reeks is gewijd aan belangrijke concepten of onderwerpen in het kader van de regelgeving omtrent het welzijn op het werk.

Reeks Sobane Strategie

De problematiek van het welzijn op het werk is in de ondernemingen vooral gekend aan de hand van de verplichtingen die de wet hen oplegt. De oplossing van concrete problemen is echter niet altijd gemakkelijk. De SOBANE strategie, voorgesteld door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid en ontwikkeld met de steun van het Europees Sociaal Fonds, is een van de middelen die toelaten een doeltreffend en duurzaam preventiebeleid te voeren. De strategie omvat vier niveaus: Screening (opsporing), Observatie, Analyse en Expertise (SOBANE).

De reeks SOBANE Strategie omvat brochures die de invoering van deze strategie ondersteunen. De reeks is opgesplitst in twee subreeksen: De reeks Sobane Strategie: Opsporingsgids Deparis omvat hulpmiddelen voor de opsporing van risico’s per sector.

De reeks Sobane strategie: beheer van beroepsgebonden risico’s is gericht op de uitvoering van deze strategie per welomschreven risico.

Musculoskeletale aandoeningen

Deze reeks is gewijd aan de preventie van musculoskeletale aandoeningen. Ze is bestemd voor preventieadviseurs en bevat praktische handleidingen voor de preventie van rugpijn in de verschillende activiteitensectoren en beroepen. Ze bevat eveneens aanbevelingen bestemd voor de werkgevers en de arbeidsgeneesheren.

In de subreeks Musculoskeletale aandoeningen bij beroepen is elke brochure gewijd aan een welbepaald beroep. Deze brochures zijn bestemd voor de werknemers van de betrokken sectoren. 

Reeks Preventagri

Deze reeks bundelt publicaties die specifiek gewijd zijn aan de preventie van risico’s in de land- en tuinbouwsector.

Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

Deze reeks bevat jaarverslagen van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid evenals adviezen en aanbevelingen.

Evaluatie

Deze reeks omvat alle evaluatie- of auditrapporten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting.

Jaarverslag

Onder deze titel vindt u de jaarverslagen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de jaarverslagen van bepaalde algemene directies of diensten van de FOD, en de jaarverslagen uitgegeven door adviesorganen verbonden aan de FOD.

Geheugen van de FOD

Deze reeks wil het publiek van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg getuigenissen en historische bijdragen van bepaalde medewerkers aanbieden. Deze personeelsleden zijn immers vaak bevoorrechte getuigen geweest van beslissende fases in de geschiedenis van het arbeidsrecht en het werkgelegenheidsbeleid.

Buiten reeks

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft talrijke documenten uit die niet tot een reeks behoren. Het kan gaan om publicaties, maar ook om affiches, DVD’s en andere dragers.

Publicaties buiten reeks

Andere dragers buiten reeks

 

Studiedagen

 


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens