NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en –banen 2009

Dit is het meest recente evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques, zoals omschreven in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen.

Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

In het eerste deel wordt een algemeen beeld geschetst van het stelsel van de dienstencheques op basis van enkele kerncijfers van gebruikers, erkende ondernemingen en werknemers. Hierbij wordt aandacht besteed aan de toestand anno 2009, alsook aan de evolutie van het systeem sinds de opstart.

In deel twee van het rapport wordt de kwaliteit van de tewerkstelling behandeld aan de hand van volgende thema’s: loon- en arbeidsvoorwaarden, verloop van dienstencheque-werknemers, opleiding en omkadering van dienstencheque-werknemers. Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens verzameld in het kader van dit onderzoek

Anders dan de vorige jaren wordt in deel drie voor de eerste maal in het evaluatierapport ook de loopbaan van een dienstencheque-werknemer uitgebreid bekeken. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de socio-economische positie van de werknemer in de kwartalen vóór en na de tewerkstelling in het dienstenchequesysteem.

In het vierde en laatste deel wordt een beeld gegeven van de kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2009. Daarnaast is er opnieuw een heel nieuw luik waarin een impactanalyse gemaakt wordt van verschillende beleidsopties. Er worden een aantal beleidspistes in kaart gebracht en geanalyseerd naar haalbaarheid, mogelijke effecten en voor- en nadelen voor de verschillende actoren in de sector.

Bijlage 1 bevat een lijst met tabellen, grafieken en figuren. Bijlage 2 is een methodologische bijlage. Bijlage 3 bevat verschillende aanvullende tabellen en grafieken.

Het volledige rapport is beschikbaar in het Nederlands en het Frans

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en –banen 2009 (PDF, 1,1 MB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens