NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ervaringsfonds - Jaarverslag 2009

Het Ervaringsfonds is een initiatief van de federale overheid, dat aansluit bij de Europese werkgelegenheidsstrategie. Het maakt deel uit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Het Fonds is er op gericht de oudere werknemers langer actief op de arbeidsmarkt te behouden door het verbeteren van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid.  Dit gebeurt door sensibiliseringscampagnes, het verlenen van advies, het toekennen van toelages, en het actief meewerken aan de aanpassingen van de regelgeving.

Dit jaarverslag stelt de activiteiten van 2009 voor, evenals de behaalde resultaten op het vlak van de verbetering van de werkplek. Er wordt ook dieper ingegaan op het meetinstrument voor de werkbaarheid van de werknemers en het eerste afgewerkte samenwerkingsprotocol.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Ervaringsfonds - Jaarverslag 2009 (PDF, 223 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens