NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en –banen 2010

Dit is het meest recente evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques, zoals omschreven in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen.
Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
In het eerste deel wordt de omvang van het stelsel van de dienstencheques in kaart gebracht op basis van enkele kerncijfers van gebruikers, erkende dienstencheque-ondernemingen en werknemers. Er wordt aandacht besteed aan de toestand anno 2010, de evolutie van het systeem sinds de opstart alsook aan de regionale spreiding. Verder wordt het profiel van de verschillende actoren nader geanalyseerd.
In deel twee van het rapport wordt dieper ingegaan op de werking van het dienstencheque-systeem. Hierbij worden de volgende inhoudelijke thema’s behandeld: de loon- en arbeidsvoorwaarden, het verloop van dienstencheque-werknemers, de opleiding en omkadering van dienstencheque-werknemers, de discriminatie van dienstencheque-werknemers, de tevredenheidsaspecten, de impact voor gebruikers van het systeem, het bedrijfsbeleid van dienstencheque-ondernemingen en de evaluatie van de beleidsopties door de gebruikers en de ondernemingen. Hiervoor werd, naast de beschikbare administratieve gegevens, gebruik gemaakt van de enquête-resultaten van de bevraging van de gebruikers en de dienstencheque-ondernemingen actief in 2010.
In het derde deel wordt een beeld gegeven van de kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2010. In tegenstelling tot de voorgaande jaren worden nu ook de indirecte terugverdieneffecten (meerontvangsten in de vennootschapsbelasting, in de BTW, bij de tewerkstelling van omkaderingspersoneel,…) gekwantificeerd om zo goed mogelijk de finale netto-kostprijs van het systeem te kunnen ramen.
In het vierde en laatste deel worden de belangrijkste conclusies van de evaluatie allemaal nog een keer op een rijtje gezet.
Bijlage 1 bevat samenvattende tabellen. Bijlage 2 geeft een overzicht van de tabellen en de figuren in het rapport. Bijlage 3 geeft toelichting bij de methodologie die gevolgd werd bij het afnemen van de enquêtes. Bijlage 4 geeft meer uitleg bij de methodologie die gebruikt werd bij de opmaak van het kostenmodel. Bijlage 5 bevat verschillende aanvullende tabellen en grafieken.
Het volledige rapport is beschikbaar in het Nederlands en het Frans.
Deze brochure is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en –banen 2010 (PDF, 6,4 MB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens