NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wegwijs in de deeltijdse arbeid

Wegwijs in ... de deeltijdse arbeidDeze brochure stelt de reglementering inzake de deeltijdse arbeid voor, en de gevolgen ervan op het gebied van de sociale zekerheid. Zij behandelt achtereenvolgens de arbeidsovereenkomst, de vaste of veranderlijke uurroosters, de afwezigheden, de minimumduur van de prestaties, de bijkomende uren en het loon. De gevolgen van deeltijdse arbeid op het vlak van de sociale zekerheid komen eveneens aan bod: de verzekering geneeskundige verzorging, de kinderbijslag, pensioenen, jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen, … De brochure maakt ook een uitgebreide stand van zaken van het aspect werkloosheid. Tot slot komt de aanmoedigingspremie van de Vlaamse Gemeenschap aan bod.

Doelgroep: werknemers, personeelsdiensten

Brochure: 2010, 15 x 21 cm, 56 bladzijden (D/2010/1205/29)

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Wegwijs in de deeltijdse arbeid (PDF, 809 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens