NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wegwijs in de collectieve arbeidsovereenkomst

Wegwijs in de collectieve arbeidsbetrekkingenIn deze brochure wordt vooral aandacht besteed aan de collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) die op ondernemingsniveau worden gesloten, omdat die onderhandelingen niet plaatsvinden binnen een bestaande structuur. Allereerst wordt de regelgeving over de collectieve arbeidsovereenkomsten in de zin van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comit├ęs uitgebreid besproken. Daarbij worden ook de formaliteiten die moeten vervuld worden niet uit het oog verloren. Daarnaast werd ook aandacht besteed aan het onderhandelen en sluiten van een CAO op ondernemingsniveau. Tot slot bevat de brochure een checklist voor het opstellen van een ondernemings-CAO en een model van een sectorale CAO en een ondernemings-CAO.

Doelgroep: werkgevers en werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties

Brochure: 2011, 15 x 21 cm, 48 bladzijden (D/2011/1205/36)

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Wegwijs in de collectieve arbeidsovereenkomst (PDF, 807 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens