NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Biologische agentia en gezondheid op het werk: technische toelichting

biologische agentia en gezondheid op het werkDeze brochure geeft toelichting bij de bepalingen van het koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia op het werk. Ten gevolge van blootstelling aan biologische agentia kan de gezondheid van de werknemer immers geschaad worden door infectieziekten, allergieën, vergiftigingen enz. De overheid probeert deze blootstelling zoveel mogelijk terug te dringen en zodoende de werknemers te beschermen.
Deze brochure behandelt de effecten van de biologische agentia op de gezondheid, documenten die de werkgever moet opstellen en het voorkomen en beheersen van het risico.

Doelgroep: werkgevers, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk
Brochure: 2007, 21 x 29,5 cm, 36 pagina’s (D/2006/1205/63)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.

Biologische agentia en gezondheid op het werk: technische toelichting(1) (PDF, 650 KB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens