NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Alcohol en andere drugs: handleiding voor een preventiebeleid op het werk – Psychosociale risico’s

Alcohol en andere drugs: handleiding voor een preventiebeleid op het werk – Psychosociale risico’sHet gebruik van alcohol of andere drugs in de werkcontext kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de werknemers als voor de werkgevers. Er bestaan verschillende middelen om deze problematiek te voorkomen en te beheren. Deze zijn gebaseerd op de wetgeving inzake welzijn op het werk en, voor de privé-sector, ook op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100.

Deze brochure biedt eerst een voorstelling van de soorten drugs en de gevolgen verbonden aan hun gebruik. Nadien geeft ze een uitgebreide toelichting bij het invoeren van een preventiebeleid over dit onderwerp, zowel in de privé- als in de openbare sector. Deze brochure vormt een handleiding voor verantwoordelijken inzake welzijn op het werk in de ondernemingen en de overheidsadministraties. Ze werd gerealiseerd door de Algemene Directie Humanisering van de Arbeid met de medewerking van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen en Santé et Entreprise asbl, en met de steun van het Europees Sociaal Fonds.

Doelgroep: werkgevers van de privé- en de overheidssector, HR-verantwoordelijken, preventieadviseurs, leden van de comités voor preventie en bescherming op het werk

Brochure: 2017, 21 x 29,5 cm, 35 bladzijden (D/2017/1205/13)

Met de onderstaande bestelbon kan je 1 exemplaar van deze brochure bestellen. Voor het bestellen van een grotere hoeveelheid kan je de werkwijze nalezen in de rubriek Publicatie aanvragen.

Alcohol en andere drugs: handleiding voor een preventiebeleid op het werk – Psychosociale risico’s (PDF, 358 KB)
Bestel de publicatie

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens