NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Studiedag 18 september 2013: De invloed van de Europese Unie op het Belgische arbeidsrecht. Een niet eenduidig positieve balans?

Het Europees recht heeft steeds meer invloed, zowel door de wetgeving als door de rechtspraak, op de nationale rechten en dus in het bijzonder op het Belgische recht.

Gedurende lange tijd hebben vele Belgische juristen gedacht dat, gezien de staat van ontwikkeling van ons arbeidsrecht, het aandeel van de normen van het dikwijls minder dwingende Europees recht beperkt zou blijven. De “gunstigere” Belgische normen behielden hun voorrang op de minimale normen opgelegd door het Europees recht en werden dus niet in vraag gesteld.

Tegenwoordig groeit zonder twijfel de reële invloed van het Europees recht op ons arbeidsrecht. Het komt tussen om de bestaande nationale reglementeringen te versterken. Maar ook de omgekeerde trend is waarneembaar. Internrechtelijke normen worden aangevochten op basis van de Europese reglementering of rechtspraak.

Flexibelere Europese reglementeringen dienen als basisreferentie voor de herziening van bestaande internrechtelijke normen en hebben dus niet enkel een invloed op de versterking van de nationale normen maar ook op hun flexibilisering. De discussies over onze concurrentiepositie zijn daar natuurlijk niet vreemd aan.

In geval van detachering van werknemers in het kader van het verrichten van diensten bijvoorbeeld, concurreert het nationale arbeidsrecht met de arbeidsrechtelijke normen van het land dat zijn werknemers uitzendt.
Zelfs indien bepaalde waarborgen voor de toepassing van de geldende regels in het land dat de werknemers ontvangt door de Europese wetgeving werden erkend, kan een volledige respectvolle navolging van de nationale normen niet meer worden verzekerd.

Om de werkelijke evolutie te illustreren en te verifiëren, en om de effectieve invloed van het Europees recht in te schatten, is een onderzoek nodig van de normen in de verschillende domeinen van het arbeidsrecht (welzijn op het werk, recht op informatie en consultatie van werknemers, herstructureringen, arbeidstijd, deeltijdse arbeid en arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur, ouderschapsverlof, toepasselijk recht en detachering van werknemers) en van hun omzetting in Belgisch recht. Het is hieraan dat de studiedag van 18 september zal gewijd worden.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

(1) Studiedag 18 september 2013 - programma (PDF, 246 KB)
(2) De invloed van (het recht van) de EU op het Belgische arbeidsrecht: een eerder verdeeld bilan (PDF, 156 KB)
(3) European citizenship, labour law and social rights in times of crisis - Stefano Diubboni (PDF, 634 KB)
(3) National social law and the neo-liberal economic constitution of Europe - Stefano Giubboni (PDF, 346 KB)
(4) Detachering en de territoriale toepassing van het nationale arbeidsrecht (PDF, 153 KB)
(5) Welzijnsreglementering en risicopreventie (PDF, 618 KB)
(6) Impact de la réglementation européenne sur le droit belge du travail (PDF, 205 KB)
(7) Représentation des travailleurs en droit de l'EU (PDF, 196 KB)
(8) Voor een stevige(r) verankering van een Europees arbeidsrechtelijk stelsel in het recht van de EU (PDF, 170 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens