NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Studiedag 24 september 2013: «LANGER WERKEN» Het standpunt van de FOD Werkgelegenheid

De werkgelegenheidsgraad van 55-plussers in België gaat weliswaar in stijgende lijn, maar toch zijn er weinig EU-landen waar zo weinig ouderen aan het werk zijn. Welke factoren kunnen dit verklaren?

Om de visie van zijn verschillende algemene directies uiteen te zetten, organiseert de FOD Werkgelegenheid een seminarie met als thema « Langer werken ». Vertrekkend vanuit de vaststellingen van de Europese arbeidskrachtenenquête en Eurofound, belichten de sprekers de aansporende en ontradende factoren die de lage participatie van oudere werknemers zouden kunnen verklaren.

Bevorderen de bestaande regels voor verzoening van arbeidstijd en privé tijd een verlenging van de loopbaan? Welke inspanningen deden de sociale partners in sectorale cao’s om het oudere werknemers mogelijk te maken langer aan de slag te blijven? Welke zijn de voorwaarden voor een duurzame job die kunnen gehaald worden uit de praktijk van het Ervaringsfonds? Welke maatregelen kunnen genomen worden om de werknemer langer aan het werk te houden? Het Ervaringsfonds geeft enkele voorbeelden, in het bijzonder met betrekking tot het leeftijdsbeheer in de Belgische ondernemingen.

Ook de mobiliteit van job naar job en de overgang van werkloosheid of inactiviteit naar werk zullen onderzocht worden. Zijn de anciënniteitsbarema’s en ons loonvormingsmechanisme in het algemeen een hinderpaal voor transities? Welke sectorale regelingen bemoeilijken het veranderen van werkgever? En zijn er ook regelingen die juist de mobiliteit ondersteunen? Hoe kunnen de arbeidsrechterlijke regels en de regels in de sociale zekerheid er voor zorgen dat de herinschakeling in de arbeidsmarkt na een langdurige ziekte vlugger en vlotter verloopt?
Dit seminarie biedt de FOD Werkgelegenheid de kans om zijn visie op al deze vragen kenbaar te maken, maar ook om pistes te schetsen die het bereiken van de regeringsdoelstellingen in dit domein mogelijk maken.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

(01) Studiedag 24 september 2013 - programma (PDF, 246 KB)
(02) Les âgés et le marché du travail: Quelques statistiques (PDF, 1,3 MB)
(03) Evaluatie campagne sensibilisering oudere werknemers. (PDF, 543 KB)
(04) Les conditions d'un travail plus soutenable pour les plus âgés (PDF, 383 KB)
(04) Les conditions d'un travail plus soutenable pour les plus âgés - ppt (PDF, 455 KB)
(05) Bevorderen de verloven een verlenging van de loopbaan ? (PDF, 763 KB)
(06) Het Ervaringsfonds: Hulp aan bedrijven in hun leeftijdsbewust personeelsbeleid (PDF, 1,1 MB)
(07) Travailler plus longtemps: Investir dans les travailleurs (PDF, 410 KB)
(08) Langer werken. Het kan. (PDF, 605 KB)
(09) Relatie tussen loonspanning ingevolge anciënniteit in de minimumloonbarema's en werkgelegenheid bij oudere werknemers (PDF, 687 KB)
(10) Aanvullende pensioenen: een rem op de mobiliteit van werknemers? (PDF, 288 KB)
(11) Meer werk door meer mobiliteit (PDF, 896 KB)
(11) Mobiliteit bevorderen om de werkgelegenheid van ouderen te stimuleren (PDF, 186 KB)
(12) Langdurige ongeschiktheid. De faciliterende rol van de preventie-arbeidsgeneesheer (PDF, 774 KB)
(12) Reprise partielle du travail après une incapacité de travail (PDF, 500 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens