NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Studiedag 6 november 2013: Het opvolgen van de Europese tewerkstellings- en sociale doelstellingen: de EPM en de SPPM

Als gevolg van de financieel-economische crisis is het Europese economisch bestuur de afgelopen jaren drastisch uitgebreid en versterkt. Ook de monitoring ervan werd versterkt. In het verlengde van deze ontwikkelingen werden ook instrumenten ontwikkeld die tot doel hadden om de werkgelegenheids- en sociale uitdagingen beter op te volgen en hoger op de Europese politieke agenda te brengen.

De Employment Performance Monitor (EPM) en de Social Protection Performance Monitor (SPPM) werden respectievelijk door het Europees Werkgelegenheidscomité (EMCO) en het Sociaal Beschermingscomité (SPC) ontwikkeld om sleuteluitdagingen en -ontwikkelingen aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te rapporteren en om mee als basis te dienen voor het proces dat leidt naar de jaarlijkse landenspecifieke aanbevelingen. In het kader van de huidige discussie over de ontwikkeling van een sociale dimensie van de EMU heeft President Herman Van Rompuy naar de EPM en de SPPM verwezen als mogelijke basis voor een sociaal scorebord. Dit sociaal scorebord zou het scorebord van de Macro-Economic Imbalance Procedure (MIP) moeten aanvullen. Deze monitoringinstrumenten kunnen een grote invloed hebben op de wijze waarop uitdagingen worden geformuleerd op Europees en nationaal vlak. Tevens brengen zij werkgelegenheids- en sociale indicatoren op een hoog politiek niveau onder de aandacht. In dit kader organiseren de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en de FOD Sociale Zekerheid een seminarie om deze instrumenten meer bekend te maken en een discussie over hun plaats in het Europees bestuur, de indicatoren en de methodologie mogelijk te maken.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

(1) Studiedag 6 november 2013 - programma (PDF, 233 KB)
(2) De monitoring van werkgelegenheid en sociaal beleid in Europa 2020 en het Europees Semester (PDF, 516 KB)
(3) Employment Performance Monitor (EPM) (PDF, 1,5 MB)
(4a) Social Protection Performance Monitor (SPPM) (PDF, 1,2 MB)
(4b) Social Protection Performance Monitor (PDF, 1,5 MB)
(4c) 3 comments (PDF, 245 KB)
(5) Economische monitoring in EU-kader (PDF, 352 KB)
(6) Kunnen de epm en de sppm de tewerkstellings- en sociale doelstellingen meer op de voorgrond brengen in het Europese semester (PDF, 1,2 MB)
(7) La place des indicateurs d'emploi et sociaux dans la gouvernance économique européenne (PDF, 1,1 MB)
(7) Social Protection Performance Monitor (SPPM) (PDF, 406 KB)
(8) Closing remarks Rudi Van Dam (FOD SZ) (PDF, 165 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens