NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Belgisch rapport over de kwaliteit van de arbeid

De kwaliteit van de arbeid is vanaf nu, sinds de Top van Laken van december 2001, een integraal onderdeel van de Europese tewerkstellingsstrategie. De uitwerking van indicatoren terzake, die toelaten zich te kunnen toespitsen op wat men verstaat onder arbeidskwaliteit, vomt hierbij een belangrijke uitdaging. Dit rapport werd opgesteld op vraag van de minister van Arbeid en heeft enerzijds tot doel een zo goed als volledige lijst van indicatoren op te stellen waarmee men rekening houdt bij de Europese werkgelegenheidsstrategie, en anderzijds concrete kwaliteitselementen te kunnen afleiden uit de beschikbare gegevens. Het rapport zet een heleĀ reeks gegevens rond kwaliteitsthema's zoals die door de Europese Raad werden gedefinieerd thematisch bij elkaar. Andere indicatoren, zoals overeengekomen in Europees verband, moeten nog worden opgesteld.3

Doelgroep: socio-economische en politieke verantwoordelijken, sociale partners, onderzoekers en studenten
Rapport: 2002, 21 x 29,5 cm, 50 pagina's (D/2002/1205/02)

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Belgisch rapport over de kwaliteit van de arbeid (PDF, 553 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens