NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van de impact van de Europese werkgelegenheidsstrategie in België

Dit rapport behandelt de belangrijkste wijzigingen die het werkgelegenheidsbeleid in België heeft ondergaan in functie van de Europese werkgelegenheidsstrategie. De tenuitvoerlegging van de richtsnoeren of aanbevelingen van de Commissie in deze materie, heeft ertoe geleid dat de publieke overheden en de sociale partners een aantal van de bestaande regelgevingen hebben aangepast en nieuwe maatregelen hebben ingevoerd. Andere in de richtsnoeren en aanbevelingen opgenomen suggesties hebben daarentegen geen invloed gehad op het bestaande werkgelegenheidsbeleid, omdat de voorgestelde aanpassingen reeds de Belgische oriëntatie bevestigen of omdat het om maatregelen gaat die voortvloeien uit sociaal overleg.
Dit rapport behandelt tevens de moeilijkheden die men ondervindt bij de evaluatie van de maatregelen die in België werden genomen bij de uitvoering van die Europese richtsnoeren. Het formuleert ook een aantal beschouwingen met betrekking tot de aangepastheid van de richtsnoeren aan de Belgische arbeidsmarkt. Dit rapport werd gerealiseerd op vraag van het Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid door onderzoekers van de ULB (DULBEA), de KUL (HIVA) en het UCL (GIRSEF).

Doelgroep: politieke en socio-economische verantwoordelijken, onderzoekers, studenten
Rapport: 2002, 21 x 29,5 cm, 262 pagina's

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van de impact van de Europese werkgelegenheidsstrategie in België (samenvatting) (PDF, 132 KB)
Evaluatie van de impact van de Europese werkgelegenheidsstrategie in België (volledig rapport) (PDF, 1,1 MB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens