NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2006

Dit is het meest recente evaluatieverslag van het stelsel van de dienstencheques, zoals omschreven in de wet van 20 juli 2001 ter bevordering van de buurtdiensten en buurtbanen.

Het werd opgesteld door Idea Consult op vraag van de Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De drie betrokken partijen binnen het stelsel van de dienstencheques werden bevraagd: de particulieren die gebruik maken van de dienstencheques, de werknemers tewerkgesteld onder het stelsel van de dienstencheques en de erkende ondernemingen. Dit rapport bestaat uit 3 delen.

In het eerste deel wordt het dienstencheque-systeem in 2006 geanalyseerd vanuit diverse perspectieven. Eerst wordt een algemeen beeld geschetst van het stelsel op basis van enkele kernindicatoren. Vervolgens worden achtereenvolgens de gebruikers, erkende ondernemingen en werknemers geanalyseerd. In deze hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de toestand anno 2006, alsook aan de evolutie van het systeem sinds de opstart. Verder worden de cijfergegevens ook opgesplitst naar een aantal kenmerken (o.a. regio en type onderneming).

In het tweede deel van het rapport worden de volgende 5 thema's behandeld : loon- en arbeidsvoorwaarden, verloop van dienstencheque-werknemers, opleiding van dienstencheque-werknemers, dienstverlening door Accor Services en gebruik van elektronisch dienstencheques. Elk thema wordt geanalyseerd op basis van alle beschikbare en relevante gegevens verzameld in het kader van dit onderzoek.

In deel 3 wordt de globale evaluatie gemaakt van het dienstenchequesysteem in 2006. Hierin wordt eerst nagegaan in welke mate de doelstellingen van het systeem bereikt werden. Het gaat hier in het bijzonder om de werkgelegenheidseffecten van het stelsel. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de meerwaarde van het systeem voor de gebruikers en dienstencheque-werknemers. Tot slot wordt een beeld gegeven van de totale bruto- en netto-kostprijs van het stelsel van de dienstencheques voor het jaar 2006.

Doelgroep : studiediensten, socio-economische en politieke verantwoordelijken

Deze publicatie is enkel beschikbaar in een downloadbare versie.

Evaluatie van het stelsel van de dienstencheques voor buurtdiensten en -banen 2006 (PDF, 501 KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens